Život s pohybem: Letní škola jógy Univerzity třetího věku

Fotogalerie: Vojtěch Duda
Thursday 4 August 2022, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

„Pohyb je život!“ Právě tento známý slogan naplňuje beze zbytku zhruba dvacítka cvičenců jógy, která se dvakrát týdně po ránu schází pod širým nebem na trávníku na parkánech UP. Na sobě pohodlné sportovní oblečení, na zemi karimatky. Na první pohled se nijak neliší od spousty dalších fanoušků jógy cvičících v parku. Na druhý pohled je ale znát, že rozdíl tu je. Jsou o něco zkušenější než jiní. Jde totiž o frekventanty programu Univerzity třetího věku UP (U3V).

Programy U3V už dávno nenabízejí jen přednášky v učebnách. Součástí stále se rozšiřující nabídky jsou i kurzy věnující se zdravému životnímu stylu. „Letní škola jógy je jedním takovým kurzem, jehož cílem je probudit zájem o sebe a svůj život.

Spojení fyzického a duševního cvičení podporuje jak fyzickou kondici, tak i duševní pohodu. Přínosem je vedle posílení svalů a uvolnění různých fyzických bloků i zklidnění mysli,“ vysvětluje Klára Tesaříková Čermáková, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce UP. Jak připomíná, právě kurzy jógy, které se cvičily a cvičí venku, mohly být jediným programem, který nebyl v posledních třech letech kvůli pandemii covid-19 omezen. V deseti hodinu a půl trvajících lekcích se pod vedením lektorky Lucie Komínkové učí zájemci nejen jednotlivé techniky, ale dostávají i teoretické základy. V tištěných materiálech najdou informace například o tom, jak upravit stravu nebo jaké techniky používat ke zklidnění mysli.

„Já jsem za ty tyto kurzy velmi ráda. Cvičení už se stalo součástí mého každodenního života.  Když jsem procházela těžkým životním obdobím, tam mi právě jóga velmi pomáhala,“ říká Hana Labská, která se účastnila jak loňské, tak i letošní Letní školy jógy. Pochvaluje si i velmi dobrou a vstřícnou lektorku, která lekce uzpůsobuje starším cvičencům.

Ani s podzimem, ale možnosti aktivního pohybu z nabídky U3V nezmizí. „Od září zařazujeme do běžné výuky i program Tai chi pro zdraví, kam je již nyní přihlášeno téměř 30 účastníků z řad seniorů. Kurz je určen pro každého, kdo si chce jemným a nenásilným způsobem zlepšit své zdraví,“ dodává Klára Čermáková Tesaříková.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)