Čeští a zahraniční experti diskutují o bezpečnosti zdravotní péče při humanitárních krizích a ve válečných konfliktech

Panelovou diskusi zahájil zástupce Mezinárodního výboru červeného kříže Benjamin Charlier (uprostřed).
Foto: Velena Mazochová
Pátek 12. květen 2017, 11:30 – Text: Velena Mazochová

Zahájit dialog o společných postupech při zajišťování bezpečnosti zdravotníků a zraněných osob v krizových situacích – takový je hlavní cíl setkání Health in Care, které v Olomouci spolupořádá Univerzita Palackého.

V rámci mezinárodní části konference Olomoucké dny urgentní medicíny se odborníci z několika zemí od včerejška věnují problematice ohrožení zdravotní péče z pohledu vojenských lékařů, armádních specialistů, zástupců ministerstev, akademické sféry, složek záchranných systémů a nevládních organizací zemí střední a východní Evropy.

Ojedinělé mezinárodní setkání zahájila prorektorka UP a členka organizačního výboru konference Ivana Oborná, která připomněla tradici Olomouckých dnů urgentní medicíny a zdůraznila, že její mezinárodní část se koná vůbec poprvé v rámci střední a východní Evropy. „Našim cílem je propojit experty z různých oblastí z České republiky i ze sousedních zemí, kteří se zapojí do diskuse nad stejným problémem z různých perspektiv. Doufám, že tento formát bude úspěšný a přinese cenné výstupy,“ uvedla prorektorka.

Výchozím podkladem pro včerejší zahajovací panelovou diskusi se stal program Health Care in Danger/Zdravotní péče v ohrožení (HCiD) přijatý Mezinárodní konferencí Červeného kříže a Červeného půlměsíce v závěru roku 2015. Prezentace se ujal zástupce Mezinárodního výboru červeného kříže Benjamin Charlier, poradce a aktivní spolupracovník projektu, který se věnuje ochraně pracovníků humanitární pomoci z hlediska mezinárodního práva. K hlavním panelistům patřil rovněž zdravotní koordinátor pro nouzové situace Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce Panu Saaristo, který se podělil o své zkušenosti  při řešení humanitární krize po zemětřesení na Haiti nebo při epidemii eboly. Pozvání přijali i představitelé Armády ČR, ukrajinského Červeného kříže nebo Světové lékařské asociace.

Mezi zástupci akademické sféry byl také Vladimír Krčméry, rektor Univerzity zdravotnických a sociálních věd sv. Alžběty v Bratislavě, který mimo jiné ocenil uspořádání expertního setkání v jedné ze zemí Visegrádské čtyřky, jež se podle jeho mínění často ocitají vně řešení aktuálních problémů spojených s migrací. Jako zástupce instituce, která se výrazně podílí na zdravotnické pomoci migrantům v Řecku a Itálii, se soustředil na problémy koordinované humanitární pomoci. „Chci zdůraznit, že našimi zařízeními prošlo na 300 tisíc uprchlíků a navzdory tomuto počtu nenastal žádný vážný problém či kolize. Je ale třeba propojit všechny složky záchranného systému a více do nich zapojit vedle lékařů také specialisty z nelékařských zdravotnických profesí stejně jako například policisty, kteří by se věnovali nejen dozoru a kontrole, ale i celému procesu azylového řízení,“ uvedl Krčméry.

Dnes účastníci pokračují v prostorách Uměleckého centra UP jednáním ve třech programových sekcích. První z nich se věnuje otázkám právních aspektů ochrany zdravotníků a zraněných během ozbrojených konfliktů s důrazem na identifikaci vnitrostátních legislativních postupů v různých zemích a jejich propojení do mezinárodních pravidel ochrany v souladu s mezinárodním humanitárním právem. Druhá skupina se věnuje klíčovým problémům, kterým čelí jednotlivé složky záchranné služby při mimořádných událostech v době míru, zejména při humanitárních katastrofách, živelných pohromách i v rámci aktuální migrantské krize. Tématem třetí skupiny je zajištění ochrany zdravotní péče při ozbrojených konfliktech z pohledu vojenských a pohotovostních služeb. Mezinárodní setkání expertů uzavře multidisciplinární workshop, který by měl shrnout odpovědi na některé z prioritních otázek včetně doporučení pro region střední a východní Evropy.

Dvoudenní mítink byl koncipován jako mezinárodní část Olomouckých dnů urgentní medicíny, kterých se účastní více než dvě stovky odborníků včetně rekordního počtu zahraničních účastníků z Velké Británie, Francie, Švýcarska, Rakouska, Polska nebo Slovenska. K tématům odborných jednání národní sekce patří mimo jiné novinky v urgentní medicíně, aktuální otázky domácích porodů nebo postupy a metodiky pro poskytování akutní péče v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči.

Konferenci společně připravily Univerzita Palackého a Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje ve spolupráci s Českým červeným křížem a Mezinárodním výborem Červeného kříže v Ženevě. Na organizaci mezinárodní sekce se podílí také Právnická fakulta a Fakulta zdravotnických věd UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)