Do Olomouce se sjeli antropologové z tuzemských i zahraničních pracovišť

Účastníky Antropologických dnů 2017 přivítal v Olomouci děkan FZV Jaroslav Vomáčka.
Foto: Velena Mazochová
Neděle 10. září 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Prezentaci aktuálních poznatků, přístupů a trendů v antropologii měla na programu mezinárodní konference Antropologické dny 2017, které uspořádala Česká společnost antropologická ve spolupráci s fakultou zdravotnických věd a lékařskou fakultou.  V posluchárnách Teoretických ústavů se sešlo na sedm desítek odborníků z Česka, Polska a Slovenska. 

Témata konference, rozčleněné do několika sekcí, pokryla celý komplex antropologických disciplín od biologické, kulturní a sociální antropologie přes kinantropologii, archeologii až po filozofickou a aplikovanou antropologii. Součástí dvoudenního programu byla i studentská sekce, v níž výsledky své vědecké činnosti prezentovali studenti magisterských a doktorských studijních programů. 

„Většina odborných vystoupení byla výzkumného charakteru a představovala dílčí výstupy konkrétních projektů, včetně těch, které se aplikují v praxi, jako například sportovní antropologie. K dalším patřily příspěvky věnované vybraným problémům z hlediska filozoficko-antropologického,“ objasnil předseda organizačního výboru konference a člen Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických dovedností FZV Miroslav Kopecký. 

On sám ve své úvodní přednášce seznámil se zkušenostmi z výzkumu obezity dětí v prvních ročnících základních škol v Olomouci, podobného zaměření byly také další dva hlavní příspěvky, které aktuálnímu problému nadváhy věnovali jeho pražští a polští kolegové. „Nebyl to samozřejmě obezitologický kongres, ale faktem zůstává, že čtvrtina příspěvků se týkala právě životního stylu a otázkám obezity u dětí a dospělé populace,“ doplnil Miroslav Kopecký. 

Vedle seznámení s výsledky vědy a výzkumů z jednotlivých oblastí multioborové antropologie nabídla konference podle Miroslava Kopeckého také vítanou příležitost pro prohloubení odborných kontaktů. „Řada pracovišť se věnuje podobným výzkumným problémům. Touto cestou mohou navzájem porovnat své přístupy, ověřit získané poznatky a navázat další spolupráci,“ zdůraznil Miroslav Kopecký. 

V průběhu konference se uskutečnila také Valná hromada České společnosti antropologické (ČSA) při Akademii věd ČR, která se mimo jiné věnovala garanci začlenění Národního komitétu antropologických a etnologických věd do struktury ČSA a přípravám mezinárodního antropologického kongresu, který by se měl konat v roce 2019 v Humpolci při příležitosti 150. výročí narození významného českého antropologa a lékaře Aleše Hrdličky. 

Konference Antropologické dny 2017 byla určena zejména antropologům, lékařům a pracovníkům v nelékařských oborech. Kromě účastníků z fakult Univerzity Palackého přivítala také odborníky z Univerzity Karlovy, Jihočeské univerzity, Masarykovy univerzity, Univerzity Komenského nebo polských univerzit v Kielci a Słupsku.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)