Fakulta zdravotnických věd má nejvyšší rozpočet ve své historii

Akademický senát FZV schválil rozpočet fakulty pro letošní rok.
Foto: Velena Mazochová
Úterý 4. duben 2017, 13:00 – Text: Velena Mazochová

Schválení rozpočtu na rok 2017 a návrh na obměněný tým proděkanů pro další funkční období patřily k hlavním tématům březnového zasedání akademického senátu fakulty zdravotnických věd.  Jeho členové také schválili nominaci členů fakultní Vědecké rady.

Pro rok 2017 obdržela fakulta zdravotnických věd základní dotaci ve výši 49 milionů, což ve srovnání s loňským rokem představuje nárůst o téměř pět milionů korun. Podle děkana Jaroslava Vomáčky jde o důsledek změny v přidělování finančních zdrojů, díky níž se zvýšila suma získaná na studenty a zároveň poklesla dotace udělovaná podle ukazatele kvality. Za druhý důvod zvýšeného objemu financí označil děkan růst počtu zájemců o rozšiřující se nabídku studia.

„Pro rok 2017 máme historicky nejvyšší rozpočet. Pomohlo nám k tomu i to, že jsme schopni dále se rozvíjet a nabídnout zájemcům další studijní programy. Letos to byl Zdravotnický záchranář, loni magisterské studium Porodní asistence,“ uvedl děkan. Jak zdůraznil, už loni byla v rámci univerzity fakulta zdravotnických věd jedna ze dvou fakult, která přijímala víc studentů než v předchozím roce. „I letos registrujeme větší zájem o studium než v roce 2016 a v rozpočtu se to projevilo. Vše, co získáme navíc, bychom chtěli investovat do dalšího rozvoje. Zejména chceme posílit mzdy tak, aby ti, kteří táhnou fakultu v pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti kupředu, byli řádně oceněni,“ zdůraznil Jaroslav Vomáčka.

Senátoři se také seznámili se záměrem děkana jmenovat pro své druhé funkční období nejužší tým spolupracovníků, jejichž počet se snížil na tři (staro)nové proděkany. Na postu zahraničních záležitostí a vnitřních a vnějších vztahů stávajícího proděkana Jana Galuszku ve funkci vystřídá vědecká pracovnice Centra pro vědu a výzkum FZV Radka Filipčíková. Proděkankou pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti zůstává i pro příští období Zdeňka Mikšová, rezort vědy a výzkumu povede David Školoudík, který bude mít na starosti stejně jako dosud také doktorské studijní programy a projektovou činnost. „Rozhodli jsme se vše spojit do úseku jednoho proděkana i s ohledem na narůstající vytíženost dosavadního proděkana Milana Kamínka. Podobně je na tom i Jan Galuszka – oba dva odvedli obrovský kus práce, za kterou je třeba jim poděkovat,“ dodal děkan.

Akademický senát dále přijal zprávu o průběhu evaluace v uplynulém semestru a schválil doplnění členů Disciplinární komise i návrh kandidátů na členy Vědecké rady FZV na funkční období 2017 – 2020. „Jsou v ní zastoupeny všechny obory vyučované na fakultě, počet členů ale není uzavřený. Případné rozšíření bude záviset na našich úspěšně dokončených habilitacích i na kontaktech s externími profesory a docenty, kteří by prestiž fakulty posílili,“ doplnil děkan.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)