Fakultu zdravotnických věd povede znovu Jaroslav Vomáčka

Jaroslav Vomáčka byl zvolen do funkce děkana FZV pro období 2017 - 2021.
Foto: Velena Mazochová
Čtvrtek 26. leden 2017, 15:00 – Text: Velena Mazochová

V čele fakulty zdravotnických věd bude stát i v dalších čtyřech letech stávající děkan Jaroslav Vomáčka. O jeho znovuzvolení rozhodli ve čtvrtek členové fakultního akademického senátu hned v prvním kole volby. O post děkana se Jaroslav Vomáčka ucházel jako jediný kandidát.

Ke svému potvrzení v děkanské funkci potřeboval Jaroslav Vomáčka nadpoloviční počet hlasů jedenáctičlenného Akademického senátu FZV UP.  V tajné volbě pro něj zvedlo ruku devět z deseti přítomných senátorů, jeden se hlasování zdržel.

„Rád bych poděkoval všem, kteří mi důvěřují, i tomu, kdo si nebyl jistý, zda mne má zvolit. Doufám, že i jeho přesvědčím, že nakonec byla volba správná. V této chvíli chci říci, že všechno, co jsem slíbil, možná nesplním, ale udělám maximum pro to, aby se tak stalo. A doufám, že na konci této štafety za čtyři roky to splněno přece jen bude,“ uvedl bezprostředně po svém zvolení Jaroslav Vomáčka.

Ve svém druhém funkčním období se chce staronový děkan zaměřit na další rozvoj a stabilizaci fakulty ve všech oblastech jejího působení. V příštích čtyřech letech by měla fakulta pod jeho vedením rozšířit nabídku nových studijních oborů v českém, případně i v anglickém jazyce, posílit studentské zahraniční mobility a rozvíjet odbornou kvalifikaci akademických pracovníků. Intenzivní pozornost chce věnovat také vědecké, vývojové a výzkumné činnosti a usilovat o její užší propojenost s  ekonomickou a společenskou praxí. Součástí toho by měla být i výchova a získávání nových vědců rozvíjením doktorských studijních programů i prohlubování mezinárodní spolupráce.

Jedním z důležitých kroků v příštích letech bude také příprava projektu a realizace výstavby nového sídla fakulty. „Vybudování nové moderní budovy FZV je klíčové pro materiálně-technické sjednocování fakulty i pro rozvoj a rozšíření struktury studijních oborů a programů. Několik oborů je již připraveno k akreditaci a pro jejich rozvoj a současně rozvoj Centra vědy a výuky a Centra praktických dovedností je nezbytně nutná dostatečná prostorová kapacita,“ vysvětlil Jaroslav Vomáčka.

Nově zvolený děkan získal pro svou kandidaturu na další čtyři roky celkem 13 nominací. Svůj volební program a vizi fakulty pro nadcházející období představil 18. ledna na setkání s akademickou obcí.

Do funkce děkana na období 2017 – 2021 jmenuje Jaroslava Vomáčku na návrh Akademického senátu FZV rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller.

Jaroslav Vomáčka (1956) vedl FZV UP už v předchozím funkčním období, děkanem byl zvolen poprvé v roce 2013. Je docentem a pedagogem Ústavu radiologických metod FZV, v jehož čele stál v předchozích letech, a působí také jako lékař Radiologické kliniky LF UP a FNOL. Za sebou má i čtyřletou manažerskou zkušenost ve funkci ředitele FNOL, kterou vedl v letech 2003–2007.

Je autorem více než 40 vědeckých prací doma i v zahraničí, z toho čtyř odborných monografií a učebních textů a 140 odborných přednášek v ČR i na mezinárodních fórech. Ve své vědecko-výzkumné práci se zaměřuje na ultrasonografickou diagnostiku, diagnostiku onemocnění prsu, hlavy a krku, na problematiku lymfatických uzlin a uroradiologii. V rámci pedagogické činnosti se věnuje také oblasti managementu a strategickému řízení. Působí také jako školitel postgraduálních studentů, vedoucí a oponent bakalářských, diplomových a disertačních prací a podílí se na řešení několika grantových projektů.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)