Kulatý stůl s absolventy připomněl patnáct let sociální pedagogiky

Foto: Martin Višňa
Pátek 18. listopad 2022, 8:00 – Text: Martin Višňa

Prostor pro výměnu zkušeností i prezentaci nejnovějších poznatků z pedagogických výzkumů nabídl 9. ročník mezinárodní konference nejen sociálních pedagogů Mládež & hodnoty. Součástí dvoudenního programu na Cyrilometodějské teologické fakultě UP byl mimo jiné workshop s Mette Christiansen ze State University of New York a také kulatý stůl s absolventy studijního programu Sociální pedagogika, který fakulta otevřela před patnácti lety.

Kulatý stůl byl nejen malou oslavou výročí a ohlédnutím za uplynulými roky, ale i inspirací pro budoucnost tohoto oboru, který katedra křesťanské výchovy CMTF UP garantuje již od akademického roku 2007/2008 a který je v současnosti realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP. O zkušenosti a postřehy ze svých profesních cest se podělila dvacítka absolventů, kteří pracují jako sociální pedagogové ve školách, ale také na odborech sociálních věcí nebo v neziskových organizacích.

„Sociální pedagogika je pro mě lukrativní záležitost a perspektivní práce, která má smysl. Už jsem se několikrát setkala s tím, že mi rodiče děkovali, že je tu někdo, kdo je vyslechne a je jim ochotný pomoci,“ řekla Lenka Poláčková, působící jako sociální pedagožka na škole se sedmi stovkami žáků v Břeclavi.

„Naše škola má velké poradenské pracoviště, kde jsme si zpočátku museli určit, co kdo bude dělat, abychom si navzájem nelezli do zelí. Jako sociální pedagog jsem měla možnost navštívit každou ze tříd, podívat se, jak pracují, jaké jsou v nich vztahy. V problémových případech pravidelně spolupracuji s orgány sociálně-právní ochrany dětí a jsem v kontaktu se střediskem výchovné péče. Využiji ale i náboženství, když používám při řešení některých problémů s dětmi různá podobenství,“ dala nahlédnout do své práce absolventka sociální pedagogiky a nynější studentka navazujícího učitelství náboženství pro základní školy na CMTF UP.

Užší spolupráce s absolventy

Účastníky kulatého stolu také Jiří Daněk pracující na škole v Přerově seznámil s nedávno vzniklou Asociací sociálních pedagogů, která usiluje o zvýšení povědomí o této profesi a rozvoj oboru (více o ní zde).

„Kulatý stůl splnil naše očekávání. Došlo na sdílení poznatků z praxe, také na to, jak byli absolventi připraveni do praxe, co jim případně scházelo. Domluvili jsme se na užší spolupráci – pravidelném setkávání, pomoci s nastavením obsahu praxí a na možnosti praxe našich studentů přímo u absolventů,“ komentovala setkání Petra Potměšilová, vedoucí katedry křesťanské výchovy.

Hodnoty, vztahy, komunikace...

Během dvoudenní akce byly prezentovány také poznatky z aktuálních pedagogických výzkumů. K programu konference, které se zúčastnilo na padesát odborníků na sociální pedagogiku a příbuzné oblasti, přispěli vedle vystupujících z CMTF a Pedagogické fakulty UP také účastníci z Masarykovy univerzity, Univerzity Tomáše Bati nebo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

„Nelze vypíchnout jeden příspěvek. Všechny byly velmi zajímavé, ať už šlo o ukázky výzkumu či postřehy z praxe sociálního pedagoga. Velká část příspěvků se točila okolo hodnot, vztahů, komunikace, což není překvapující, protože to je vlastně podstata sociální pedagogiky. Hrdí jsme na to, že se nám podařilo uspořádat jednu celou sekci v angličtině,“ přiblížila docentka Potměšilová s tím, že událost obohatil i host ze zámoří – Mette Christiansen ze State University of New York.

„Spolupráci s ní začala kolegyně Milena Öbrink Hobzová, která se s Mette potkala na virtuální konferenci, poté s ní dělala rozhovor do časopisu Sociální pedagogika. Pak probíhala čilá e-mailová a virtuální komunikaci, no a Mette se objevila v Olomouci. Její workshop i přednáška byly zaměřeny na ukázku pojetí sociální pedagogiky v USA. Workshop byl skutečně interaktivní a účastníkům se moc líbil,“ dodala Petra Potměšilová.

Konferenci Mládež a hodnoty pořádá každé dva roky katedra křesťanské výchovy CMTF UP a Paidagogos – spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání. Akce se mohla uskutečnit díky podpoře z projektu specifického vysokoškolského výzkumu IGA UP č. CMTF_2022 Oblasti výzkumu pedagogické práce s dětmi a dospělými. Záštitu poskytl rektor UP Martin Procházka a administrátor olomoucké arcidiecéze a velký kancléř CMTF UP Josef Nuzík. Příští, již 10. ročník konference se uskuteční v termínu 7. a 8. listopadu 2024.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)