Lukáš Novák z teologické fakulty převzal ocenění z rukou nositele Nobelovy ceny

Letošní laureáti Ceny J. Derridy, Lukáš Novák druhý zleva vedle francouzského velvyslance Alexise Dutertra (zcela vlevo). Vpravo nositel Nobelovy ceny Jean-Marie Lehn. V textu společné foto všech oceněných s velvyslancem.
Foto: Francouzský institut v Praze
Čtvrtek 27. červenec 2023, 8:00 – Text: Lenka Peřinová

Lukáš Novák, student doktorského programu Sociální a spirituální determinanty zdraví na Cyrilometodějské teologické fakultě UP, převzal v Buquoyském paláci vědeckou cenu, kterou uděluje Velvyslanectví Francie v ČR. Slavnostnímu setkání předsedal Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii, a francouzský velvyslanec Alexis Dutertre. Cena Jacquese Derridy je jedním z ocenění, kterými velvyslanectví podporuje nejlepší mladé vědce z českých univerzit a výzkumných institucí.

Práci Lukáše Nováka s názvem Social emotions and social cognition: brain and behavioral correlates vyhodnotili pořadatelé Ceny Jacquese Derridy za společenské a humanitní vědy jako třetí nejlepší. „Do soutěže jsem se přihlásil s projektem, jehož cílem bylo identifikovat oblasti mozku, které souvisejí s prožíváním soucitu vůči druhému. Přesněji řečeno, s kolegy nás zajímalo, co se lidem odehrává v mozku ve chvíli, kdy cítí soucit vůči druhému. Též nás zajímalo, jaký vliv má úraz určitých částí mozku na prožívání této emoce, jež nás motivuje obětovat čas, úsilí a někdy i rozsáhlé množství zdrojů k tomu, abychom pomohli druhému člověku v nesnázích,“ přiblížil téma své práce Lukáš Novák, který na výzkumu pracoval 12 měsíců. 

Vědecká soutěž nese jméno po francouzském filozofovi, jehož texty budily značný ohlas v Evropě i zahraničí. „Ačkoli mě velmi těší, že jsem laureátem ceny, která je pojmenovaná po takto významné filozofické figuře, tato skutečnost ve mě současně vyvolává rozpaky. Ačkoliv Jacques Derrida byl vlivný filozof, jehož díla se nesmazatelně zapsala do dějin filozofie, jeho odborné texty byly pro mě i celou řadu dalších badatelů velmi složité, mnohoznačné a obtížně srozumitelné. Jeho postava je pro mě tak ideálem odhodlaného a kreativního myslitele, ale současně i ztělesněním způsobu odborné tvorby, který bych ve své badatelské praxi nechtěl uplatňovat,“ prozradil Lukáš Novák.

Ocenění francouzského velvyslanectví získal letos jako jediný student z Univerzity Palackého v Olomouci. „Úspěch v této soutěži pro mě není pouze satisfakcí za čas a úsilí, které jsem do svých vědeckých projektů vložil, ale především povzbuzením k práci na badatelských aktivitách, které mohou přinášet užitek. Začínám tíhnout k tomu druhu výzkumu, jehož cílem není přinášet teoretické poznatky, ale především hmatatelné, praktické důsledky, které mohou lidem zlepšit kvalitu života ulevit od jejich duševního strádání. Získání ceny Jacquese Derridy ve mě tuto tendenci ještě posílilo. Chtěl bych současně poznamenat, že můj úspěch v této soutěži by byl obtížný bez odborné podpory mých kolegů, kteří mi s výzkumem pomáhali. Za tuto podporu bych jim všem chtěl touto formou vyjádřit velké díky,“ dodal Lukáš Novák.

Soutěže se zúčastnilo celkem 68 uchazečů, které nominovaly vysoké školy nebo výzkumné ústavy na základě kvality jejich vědeckých prací v rámci doktorského studia. O výsledcích rozhodovalo sedm komisí složených ze 43 českých a francouzských profesorů a vědců. Ocenění získalo 24 uchazečů v následujících kategoriích:

Chemie – Cena Jean-Marie Lehna – Nadační fond IOCB Tech a Česká společnost chemická

Medicína – Cena Alberta Schweitzera – Servier

Farmacie – Cena Sanofi – Sanofi

Jaderné vědy výzkum – Cena Henriho Becquerela – EDF

Počítačové vědy a informatika – Cena Josepha Fouriera – Atos a IT4Innovations

Výzkum životního prostředí a klimatu – Cena „Make Our Planet Great Again” – BNP Paribas

Společenské a humanitní vědy – Cena Jacquese Derridy – Michal Martinko a CEFRES

Více k oceněním udělovaným Velvyslanectvím Francie v ČR zde

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)