Nový výzkum ukázal, že čeští učitelé mají jasno: Al má ve škole své místo

Repro: Žurnál Online
Úterý 26. září 2023, 8:00 – Text: (map), E-bezpečí, Microsoft

Umělá inteligence se v současnosti promítá do téměř všech možných odvětví včetně vzdělávání. Jak AI však vnímají sami učitelé, kteří diskutují mimo jiné i o tom, jaký postoj zaujmout k takzvaným pomocníkům ChatGPT nebo Bing Chat? Jejich postoje zmapovala rozsáhlá studie, kterou zpracovali odborníci z Univerzity Palackého a ze společnosti Microsoft Česká republika & Slovensko.

Studie, které se zúčastnilo 2175 pedagogů, mapuje pohled pedagogů na umělou inteligenci ve školství a její dopad na vzdělávání českých dětí. Nabízí pohled do zákulisí aktuální situace v českém školství.

„Názory na využívání umělé inteligence mezi pedagogy, ale i vedením škol jsou velmi rozdílné, což se následně promítá do zcela odlišného přístupu k výuce a každodenní práci se studenty. Školy se odlišují i v nastavování pravidel pro využívání umělé inteligence. Je zřejmé, že diskuze o tom, jakým způsobem v budoucnu umělá inteligence ovlivní české školství a jaké nové požadavky bude klást na žáky a učitele, bude v následujících měsících určitě bouřlivá. Věříme, že k pozitivní a jednotné transformaci českého školství přispěje i tento výzkum,“ řekl za výzkumný tým Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty UP.

Vědci se zabývali především třemi otázkami. Snažili se najít odpověď na to, jaký názor mají učitelé na AI a její rozmach, na to, jak jsou čeští pedagogové připraveni na implementaci AI do školství, a na to, které AI nástroje využívají a jakým způsobem.

Lidstvo není na AI připraveno?

Umělá inteligence je téma, které u učitelů vyvolává na jedné straně pozitivní ohlas, na druhé straně také pochopitelné obavy.

„Tato rozpolcenost je i patrná z výsledků naší studie. Zatímco 35 % učitelů má z AI strach, srovnatelných 30 % má zcela opačný názor a za hrozbu ji nepovažuje. Celých 45,5 % respondentů hodnotí AI jako pozitivní nástroj pro budoucí vývoj. Na druhou stranu se téměř polovina (47 %) dotazovaných domnívá, že využívání umělé inteligence povede ke zhloupnutí lidí,“ uvedl Kamil Kopecký. Z výsledku analýzy i vyplynulo, čeští učitelé si zároveň myslí, že je na rozšíření AI příliš brzy. Šest z deseti oslovených respondentů totiž souhlasí s tvrzením, že na masové zavádění umělé inteligence není lidstvo připraveno.

Umělá inteligence do školy patří!

Na otázku, zda by AI ve školním prostředí být mělo či nemělo, odpověděli učitelé jednoznačně. Celých 56 % si myslí, že umělá inteligence do školy patří, opačný názor pak vyslovilo pouze 19 %. „Ukazuje se tak, že i přes výše zmíněné obavy, pedagogové před tímto trendem oči nezavírají. Chtějí jít s dobou. V čem však vidí učitelé negativa, je využívání AI studenty k nečestnému zjednodušování úkolů. Téměř polovina respondentů (47 %) souhlasí s tvrzením, že umělá inteligence slouží žákům k podvádění,“ doplil Kamil Kopecký.

K tématu AI ve školství se vyjádřila i generální ředitelka Microsoft Česká republika & Slovensko Violeta Luca, podle níž bychom umělou inteligenci neměli vnímat jako nástroj, který za nás odvede veškerou práci. „Jedná se však o cennou technologii, kterou můžeme ve školství využít v náš prospěch. Nové technologie by každému žákovi mohly například umožnit mít osobního ‚učitele‘ na míru. Každý jsme jiný, některým věcem rozumíme lépe a dokážeme se je rychleji naučit, s jinými je to naopak. A právě s tímto individuálním přístupem ke každému žákovi by nám umělá inteligence mohla pomoci,“ řekla.

Staré tváře, nové dovednosti

Drtivá většina respondentů (82 %) je přesvědčena, že zavádění umělé inteligence vyžaduje po učitelích nové znalosti a dovednosti v oblasti didaktiky. Výsledky výzkumu i poukázaly na to, že si učitelé myslí, že aplikace umělé inteligence promění způsob jejich práce (83 %). Na druhou stranu se celých 78 % pedagogů nedomnívá, že by mohlo dojít k nahrazení profese učitele umělou inteligencí.

Přibližně třetina českých učitelů s umělou inteligencí již nyní v různých podobách pracuje. Nejčastěji ji využívají při generování textů do výuky (25 %), překladech (20 %) nebo při přípravě testů (16,5 %). Co se týká jednotlivých nástrojů, nejčastěji si učitelé vyzkoušeli práci s ChatGPT (36 %).

„Umělá inteligence není téma posledních měsíců, ale let. S příchodem generativních jazykových modelů se AI dostala i do povědomí českých škol a učitelů a mít první český výzkum takového rozsahu zabývající se AI ve školství bylo pro nás prioritou. Naším záměrem je ukázat, jak umělá inteligence může dětem pomoci rozvíjet kritické myšlení a kreativní vyjadřování a také jak může pomáhat učitelům při vývoji nových způsobů, jak děti zaujmout. Učitele učíme, jak umělou inteligenci používat, aby se zbavili administrativních a opakujících se úkolů, a také jak mohou identifikovat, zda žáci používají obsah generovaný umělou inteligencí odpovědným způsobem,“ uzavřel Karel Klatovský, odborník na vzdělávání a bezpečnost na internetu z Microsoft Česká republika a Slovensko.

Výzkumu se zúčastnilo 2175 pedagogů z celé České republiky. Průměrný věk respondentů činil 46,5 roku. Soubor tvořili z 85 % učitelé z prvního či druhého stupně základní školy. Sběr dat se uskutečnil od 25. dubna do 30. června. Výzkumná zpráva je ke stažení zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)