Pamětní medaile i Ceny děkana. Na pedagogické fakultě se sešla akademická obec

Zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj UP převzal v aule PdF UP docent Jaroslav Kysučan, emeritní vedoucí dřívější katedry speciální pedagogiky PdF UP.
Fotogalerie: Alžběta Gregorová
Pátek 10. listopad 2023, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Pedagogická fakulta svolala svou akademickou obec. Během setkání děkan Vojtech Regec shrnul uplynulé období, zároveň se vyjádřil k současnosti i k výhledu fakulty. Ocenil osm studentů Cenou děkana, třem osobnostem předal pamětní medaili.

V akademickém roce 2023/2024 se poprvé sešla akademická obec Pedagogické fakulty UP. Tradiční událost, během níž zaznívají informace o fakultním dění, je zároveň místem, kde je akademická i neakademická veřejnost oceňována. Vedení fakulty tuto příležitost využívá i k přivítání nových zaměstnanců a zaměstnankyň.

Klíčovým momentem listopadového setkání bylo udělení zlaté medaile Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého. V zastoupení rektora UP Martina Procházky ji z rukou děkana Vojtecha Regece převzal docent Jaroslav Kysučan, emeritní vedoucí dřívější katedry speciální pedagogiky, a to při příležitosti blížícího se životního jubilea.  

Jaroslav Kysučan patří k nevětším osobnostem oboru Speciální pedagogika. Na dřívější katedře speciální pedagogiky působil od roku 1970 a vzhledem k tomu, že se netajil svým světonázorovým pohledem, byl do roku 1989 řadovým členem katedry. Titul docenta mu byl přiznán až v rámci rehabilitací v roce 1990, v témže roce se stal i vedoucím katedry speciální pedagogiky, již vedl do roku 1999. Po celou dobu svého působení byl pro studenty pedagogické fakulty příkladem člověka slušného, skromného, a především hluboce zapáleného pro svět speciální pedagogiky a svět osob, jimž je tato věda věnována. 

„Z ocenění mám upřímnou radost. Rád bych ale vzpomněl i na ty, kteří před mnoha lety tuto katedru, dnes Ústav speciálněpedagogických studií, zakládali, například na Josefa Sasína, Ladislava Štejgerleho, vždy usměvavého kolegu Mirka Čecha. Ti všichni stáli u počátků pracoviště a nepochybně tu zanechali svůj díl práce. Chtěl bych i připomenout, že katedra už ve svých začátcích vyvíjela úctyhodnou činnost, byla zde organizována mezinárodní sympozia, jichž se účastnila řada význačných odborníků,“ uvedl Jaroslav Kysučan. Své poděkování uzavřel výrokem z knihy Patolog ví všechno... ale pozdě Hanse Bankla: „Nesmíme zapomenout, že protože stojíme na ramenou našich předků, vidíme tak daleko.“

Během setkání akademické obce předal děkan Vojtech Regec i dvě pamětní medaile pedagogické fakulty UP. Jednu obdržela docentka Vlasta Řeřichová, a to za dlouhodobou pedagogickou, výzkumnou a odbornou práci v rámci přípravy učitelů českého jazyka a literatury, zejména pak v oblasti literatury pro děti a mládež.  

„Děkuji za ocenění, i za možnost působit na fakultě a podílet se na realizaci doktorandské školy. Setkávám se v ní s velmi inteligentními, nadšenými a vstřícnými studenty. Tato práce mě obohacuje a motivuje k tomu, abych se dál vzdělávala a pracovala na sobě,“ uvedla laureátka ocenění, která se i v současné době na odborné přípravě doktorandů na pedagogické fakultě podílí.  

Druhou pamětní medaili převzala Jarmila Hofmanová z ekonomického oddělení, a to za celoživotní práci ve prospěch pedagogické fakulty. 

Součástí setkání akademické obce pedagogické fakulty jsou tradičně i Ceny děkana. Letos bylo oceněno osm studentů, a to jak v oborech učitelských, neučitelských, tak i v umělecké činnosti a tvorbě. Mezi lauretáty patří Michaela Boriková, Radka Dočekalová, Diana Holá, Adéla Juračková, Aneta Zavadilová, Jan Šmída, Michaela Zapletalová a Nikol Macoszková. 

Během setkání akademické obce byly uděleny i certifikáty čestného členství v České pedagogické společnosti. Získaly je profesorka Eva Šmelová, ředitelka Ústavu pedagogiky a sociálních studií, a to za dlouhodobý přínos na poli teorie i výzkumu v oblasti preprimárního vzdělávání, a dále profesor Miloň Potměšil z Ústavu speciálněpedagogických studií za celoživotní přínos v oblasti speciální pedagogiky.

Děkan fakulty Vojtech Regec informoval akademickou obec o stavu fakulty, hovořil o chystaném přijímacím řízení, o situaci v oblasti vědy a výzkumu, projektové činnosti, stipendiích, internacionalizaci, výhledu rozpočtu na rok 2024 či o chystané rekonstrukci budovy na Žižkově náměstí (její starší části). Činnost vrcholného grémia fakulty, Akademického senátu PdF UP, shrnul jeho předseda Michal Růžička. Během shromáždění fakulta přivítala i nové zaměstnance a zaměstnankyně.

Ceny děkana Pedagogické fakulty UP

Učitelské obory

Michaela Boriková za diplomovou práci Hodnocení obsahového a didaktického zpracování grafických prvků biologie člověka ve vybraných učebnicích přírodopisu pro 8. ročník ZŠ.

Radka Dočekalová za diplomovou práci s názvem Prekoncepce žáků 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií o stavbě a funkci buňky.  

Diana Holá za diplomovou práci s názvem Úroveň znalosti psacích písmen u dětí s odkladem školní docházky v prvním ročníku základní školy posuzovaná metodikou TETRECOM s uplatněním technologie eye tracking. 

Adéla Juračková za diplomovou práci s názvem Znalost českých pravopisných jevů u žáků ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ

Aneta Zavadilová za diplomovou práci Specifika trajektorie očních pohybů posuzovaná metodikou TETRECOM s uplatněním technologie eye tracking při čtení tiskacích písmen u dětí s vývojovou dysfázií a u dětí s typickým jazykovým vývojem.

Neučitelské obory

Jan Šmída za diplomovou práci Uplatnění sociálního pedagoga v základní škole z pohledu ředitelů škol. 

Michaela Zapletalová za diplomovou práci Analýza jazykových deficitů u osob s neurodegenerativním onemocněním mozku. 

Umělecké činnosti a tvorba

Nikol Macoszková za umístění umělecké práce s názvem Kult těla ve finále prestižní fotografické soutěže Slovak Press Photo 2022, v kategorii mladých fotografů do 26 let a za získání Ceny Canon Junior Award v soutěži Czech Press Photo 2022 za stejný umělecký počin v kategorii mladých fotografů. Fotografický soubor Kult těla byl také obhájen jako praktická část její bakalářské práce v květnu 2022. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)