Pedagogická fakulta vzdělává učitele v mediální výchově

Zleva Dominik Voráč, René Szotkowski a Kamil Kopecký, lektoři mediální výchovy z Pedagogické fakulty UP.
Foto: český tým projektu CEDMO PdF UP
Pondělí 2. leden 2023, 9:00 – Text: (map)

Téměř tisíc učitelů z celé České republiky se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého učilo mediální výchovu. Fakulta se tak aktivně zapojila do činnosti mezinárodního konsorcia The Central European Digital Media Observatory (CEDMO), jehož cílem je mj. napomáhat společnosti odolat dezinformacím.

Během zimního semestru se v aule pedagogické fakulty uskutečnilo několik hybridních přednášek s názvem Pravda a lež v online světě. Byly určené učitelům i studentům učitelství a přednášející se v nich věnovali tématům, jako jsou dezinformace, misinformace, fake news či kognitivní zkreslení, s cílem posílit u pedagogů mediální gramotnost. Přednášek se zúčastnilo téměř tisíc učitelů z celé České republiky.

„Vzdělávací akce jsme zaměřili na témata, která jsou v současnosti velmi aktuální a týkají se v podstatě každého uživatele internetových služeb. Téměř osmdesát procent učitelů neprošlo v rámci svého studia žádným vzděláváním v mediální výchově a my se tento deficit snažíme prostřednictvím našich vzdělávacích aktivit nahradit,” uvedl Kamil Kopecký, vedoucí realizačního týmu z PdF UP.

Obsahem přednášek byl základní teoretický vstup do problematiky, informace o tom, jakým způsobem vznikají dezinformace, jak jsou propojeny s významnými světovými událostmi a především, jaký dopad mají na cílovou skupinu. Přednášky se zaměřovaly zároveň na pedagogickou praxi. Učitelům poskytly řadu námětů využitelných ve výuce. Byly interaktivní, do dění tedy zapojily jak cílové publikum přítomné přímo v sále, tak i diváky na streamu. S využitím interaktivního nástroje sli.do lektoři mohli publikum snadno aktivizovat a přimět ho k zapojení se do aktivit, například kolektivního hlasování, rozhodování, komentování příspěvků, řešení problémových úloh apod. Vše se dělo z velké části anonymně, což umožnilo zapojení i těch posluchačů, kteří by se jinak často styděli svůj dotaz položit.

„Základním nástrojem, který učitelé na přednáškách využili, byl mobilní telefon. Právě s jeho pomocí si vyzkoušeli nejen interaktivní aktivity, mohli si ale i uvědomit, jak efektivním nástrojem mobilní telefon může být i v prostředí školy,“ dodal jeden z realizátorů René Szotkowski z PdF UP.

Stěžejní část přednášek byla věnována především ukázkám konkrétních aktivit, které mohou učitelé dělat se svými žáky, a to již od prvního stupně základní škol. Ve vystoupeních se tak objevovala témata, která nabourávají zažité představy o fungování světa kolem nás, např. mýty, kterým od útlého věku věříme, přičemž postupně se přednášející v tématech přesouvali k různým druhům zkreslení, předsudků, nechyběly aktivity zaměřené na problematiku dezinformací či propagandy.

K důležitým tématům patřila i práce s emocemi, které často nepravdivý obsah provázejí. Pedagogové se učili s nimi pracovat a nespoléhat pouze na první, často zkreslený, dojem, který potenciálně nepravdivé zprávy vyvolávají.

„Chystáme mimo jiné i příručku, která nabídne výběr aktivit. Učitelé je budou moci vyzkoušet se svými žáky přímo ve škole. Najdou v ní jak aktivity, které jsou orientovány na mediální gramotnost, tak i aktivity cílené především na kritické myšlení a logické uvažování,“ doplnil k přednáškám lektor mediální výchovy a doktorand PdF UP Dominik Voráč, který i potvrdil, že navazující přednášky fakulta plánuje pro učitele zdarma v prvním čtvrtletí roku 2023. Podrobnosti budou zveřejněny zde a zde. Záznam z uskutečněných přednášek zde. Reportáž ČT pro pořad Události zde

CEDMO – The Central European Digital Media Observatory – Středoevropská observatoř digitálních médií, nezávislé nestranné multidisciplinární centrum. Uvedené mezinárodní konsorcium bylo vytvořeno s cílem vytvořit soubor krátkodobých a dlouhodobých akcí, stejně jako doporučení, která mají pomoci občanské společnosti, veřejným institucím a soukromému sektoru reagovat na klesající důvěru v klíčové instituce. Konsorcium má zároveň pomoci společnosti odolat účinkům rostoucí expozice k dezinformacím.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)