S Nadačním fondem UP i za čistší ovzduší

Luděk Plachký.
Foto: Gabriela Knýblová
Pondělí 31. červenec 2017, 8:00 – Text: Eva Hrudníková, Ivana Pustějovská

Je jich sedm a mají toho hodně společného: Jsou studenty Univerzity Palackého, vědí, co chtějí, porazili silnou konkurenci stejně zapálených kolegů a dostali šanci uskutečnit své vědecké nebo umělecké sny. To je sedm talentů, které letos podpořil Nadační fond Univerzity Palackého (NF UP).

Do vybrané společnosti studentů, kterým NF UP již třetím rokem vytváří příznivé podmínky pro podporu jejich projektů, se letos dostalo pět studentů přírodovědecké fakulty, jeden z lékařské fakulty a vůbec poprvé i jeden budoucí právník.

Příležitost pro všechny

„Rád bych vyvrátil představu některých svých kolegů, že nadační fond není pro humanitní obory. Je tu pro každého studenta. Stačí mít dobrý nápad s mezinárodním prvkem a dát ho na papír,“ je přesvědčený Luděk Plachký, který studuje v Olomouci třetím rokem obor Právo.

Jeho „dobrý nápad“ je starý už čtyři roky. Zrodil se ještě v době, kdy Luděk studoval na Slezském gymnáziu v Opavě. Ujal se vedení týmu spolužáků, kteří věřili, že svou snahou můžou pomoci ke zkvalitnění ovzduší. Tak vznikl Projekt Emise, na kterém se Luděk podílí dodnes. V rámci projektu  například vytvořili informační brožuru pro domácnosti, které topí tuhými palivy. Chodili dům od domu a rozdávali je. Účastnili se environmentálních akcí pro veřejnost, spolupracovali se základními školami, s úřady… Dnes jsou díky Luďkovým pokračovatelům Emise živým školním projektem.

Dvaadvacetiletý posluchač právnické fakulty chce na svou středoškolskou činnost nyní navázat, posunout ji na další, tentokrát univerzitní, úroveň. „Záměr, který jsem předkládal nadačnímu fondu, propojuje projekt Emise, Olomoucký kraj a Univerzitu Palackého. Chci posílit spolupráci s právnickou fakultou,“ říká Luděk a přibližuje, k čemu všemu se fondu zavázal.

Paříž, Newcastle a Olomouc

Chystá se na dvě mezinárodní konference. Do Paříže, kde své příspěvky přednesou největší odborníci na ochranu ovzduší v Evropě, a do Newcastlu. Tam společně s Veronikou Tomoszkovou z katedry správního práva a finančního práva povedou interaktivní seminář, který účastníkům ukáže, jak může klinické právní vzdělávání těžit ze spolupráce mezi studentem a vyučujícím. Zkusí si i ryze vědeckou práci. Bude psát odborný článek zabývající se vybraným rozsudkem Soudního dvora EU a jeho vlivu na rozhodovací praxi a fungování veřejné správy. Dále ho čeká organizování výstavy výtvarných studentských prací na téma příznivého životního prostředí a navázání spolupráce s městem Olomouc. A posledním slíbeným výstupem bude uspořádání přednášky a diskuze na právnické fakultě pro laickou i odbornou veřejnost, do které se zapojí všechny subjekty z projektu Emise.

Na to všechno má Luděk Plachký jeden rok a finanční podporu sto tisíc korun od NF UP. „S fundraisingem již nějaké zkušenosti mám. Příjemně mě překvapilo, jak jednoduše je univerzitní nadační fond nastaven. Žádná zbytečná administrativa,“ pochvaluje si student.

Správní rada fondu letos posuzovala 43 žádostí. Podpořit se rozhodla sedm studentů celkovou částkou 784 tisíc korun. V roce 2015 díky fondu bádalo ve špičkových zahraničních centrech, cestovalo na prestižní univerzity nebo třeba publikovalo jedenáct studentů, loni deset.

Unikátní fond i unikátní šance

Nadační fond UP je zatím v tuzemských univerzitních podmínkách unikátní. Dává příležitost mladým vědcům, nejen aby si vyzkoušeli vědeckou práci na excelentním pracovišti, ale také aby se učili o vědě mluvit, dobře ji komunikovat veřejnosti. Proto mají vybraní studenti během roku několik workshopů na téma medializace vědy. Zároveň se fond pyšní tím, že studenty nezatěžuje žádnou velkou byrokracií. Podporou totiž nejsou jen peníze, ale i zodpovědnost a důvěra, kterou jim univerzita dává.

Stěžejní část peněz získává NF UP zatím od svého partnera České spořitelny. Postupně se však rozšiřuje síť individuálních dárců. Především absolventi UP chtějí pomoct svým mladším kolegům a dát jim tak šanci, kterou třeba oni sami neměli. Přispět lze jednoduše: na stránkách fondu je ikona Finanční dar, která přes platební bránu rovnou umožňuje poslat příspěvek. Nemusí jít o žádné horentní peníze. „Přispívají nám třeba studenti stokorunami a my jsme za to rádi. Nezáleží tolik na výši sumy. Důležité je vědomí společenství a to, že každý může darovat někomu příležitost,“ říká koordinátorka NF UP Dita Palaščáková.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)