Senát filozofické fakulty schválil rozpočet pro letošní rok

Foto: Vojtěch Duda
Úterý 25. červen 2024, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Akademický senát Filozofické fakulty UP schválil na svém posledním zasedání před letními prázdninami rozpočet fakulty na rok 2024. Po odvodech ve prospěch centrálních jednotek UP bude fakulta hospodařit s více než 326 miliony korun.

Během posledního zasedání před prázdninami věnovali senátoři a senátorky Akademického senátu Filozofické fakulty UP velkou část svého jednání hospodaření fakulty. Stalo se již tradicí, že se na FF UP schvaluje rozpočet ve dvou krocích. Ten první se obešel bez dlouhých debat a Akademický senát FF UP po doporučujícím stanovisku své ekonomické komise fakultní rozpočet na rok 2024 schválil. Filozofická fakulta UP bude hospodařit s více než 326 miliony korun, což je zhruba o 16,5 milionu korun více než vloni.

O druhé části, tzv. decentralizovaném rozpočtu, tedy rozpočtu kateder FF UP na rok 2024, senátoři nakonec nehlasovali. Ekonomická komise AS FF UP se na doporučení tohoto návrhu neshodla, debata mezi senátory a senátorkami také nebyla jednoznačná. Vzhledem k tomu, že se červnové zasedání uskutečnilo v netradičním termínu, což patrně ovlivnilo i celkovou nízkou účast na tomto jednání, děkan FF UP Jan Stejskal příslušný návrh z programu stáhnul. Ještě předtím však AS FF UP přijal dvě usnesení. V jednom z nich požádal děkana FF UP, aby se dále zabýval kategorizací nakladatelství a předložil senátu jejich revidovaný seznam, v druhém usnesení požádal děkana FF UP, aby se v tzv. převodníku zabýval námitkami členů ekonomické komise fakultního senátu. K příslušnému dokumentu se AS FF UP bude vyjadřovat patrně za dva týdny per rollam.

Během červnového jednání se senátoři a senátorky Filozofické fakulty UP věnovali také nové podobě bakalářského studijního programu Anglická filologie. Předložený návrh po krátké debatě schválili. Svou pozornost pak soustředili na téma samostatné nákladové středisko SINOFON (doposud byl SINOFON pod katedrou asijských studií). Ekonomická komise AS FF UP se prostřednictvím svého předsedy Jiřího Špičky v tomto smyslu vyjádřila tak, že uvedený návrh považuje v nastalé situaci jako schůdné řešení a vydělení doporučuje. Akademický senát FF UP předložený návrh podpořil schválením fakultního rozpočtu na rok 2024, který již s vydělením počítá.  

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)