Senátoři PdF zvolili druhého místopředsedu senátu i nové členy ekonomické komise

Akademický senát PdF UP naposledy v tomto roce.
Fotogalerie: Milada Hronová
Neděle 9. prosinec 2018, 7:59 – Text: Milada Hronová

Naposledy v tomto kalendářním roce jednal Akademický senát pedagogické fakulty. Věnoval se volbě místopředsedy studentské části tohoto grémia i volbě členů jeho ekonomické komise. Děkanka fakulty seznámila senátory i s novým mzdovým předpisem akademických pracovníků.

Podstatnou částí jednání Akademického senátu pedagogické fakulty byla volba místopředsedy studentské části senátu fakulty.  Dosavadního místopředsedu Jana Gregara, který ukončil doktorské studium na PdF UP, nahradí Jana Kočí, studentka oboru Pedagogika. Senát pedagogické fakulty ji zvolil sedmnácti hlasy.

Svou činnost v akademickém senátu a zároveň v jeho ekonomické komisi ukončila také Andrea Hoffmannová z Ústavu cizích jazyků, která vstoupila do komunální politiky. Novým členem ekonomické komise senátu se tak stal Petr Zemánek z katedry antropologie a zdravovědy, pro něhož se vyslovil senát jednomyslně. Druhý návrh, aby se členkou ekonomické komise stala i Simona Dobešová Cakirpaloglu z katedry psychologie a patopsychologie, senátem neprošel.

Během jednání obdržel AS PdF UP mimo jiné i podrobné informace o novém mzdovém předpisu fakulty, který je pro její akademické pracovníky platný od ledna 2019. O tom, jak se bude vyvíjet mzdová politika na pedagogické fakultě, hovořila děkanka Libuše Ludíková. Uvedla, že nový mzdový předpis, týkající se akademických pracovníků, již neobsahuje platové stupně, které zohledňovaly věkový postup. Nyní sestává pouze z tříd, které v jednotlivých tarifech rozlišují minimální a maximální výši.  

„Nově nastavené tarify motivují k profesnímu růstu a zároveň srovnávají konkurenceschopnost akademických pracovníků s pedagogickým terénem Olomouckého kraje. Naše tarify samozřejmě zohledňují možnosti rozpočtů fakulty i jednotlivých pracovišť,“ řekla Libuše Ludíková, děkanka PdF UP.

I v příštím roce podle ní obdrží pedagogické fakulty další navýšené finance z rozpočtu ČR. Současný příslib činí 200 mil. korun. Větší část z této sumy má doputovat opět do mzdové složky akademických pracovníků. „Samozřejmě za předpokladu plnění nastavených kritérií. Tím mám na mysli kvalifikační růst, publikační výstupy i například mezinárodní spolupráci,“ dodala Libuše Ludíková. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)