Senátoři pedagogické fakulty podpořili stanovisko děkana k šířeným zavádějícím informacím

Foto: Lukáš Blokša
Středa 29. listopad 2023, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Akademický senát Pedagogické fakulty UP podpořil stanovisko děkana a vedení této fakulty k šířeným zavádějícím a nepravdivým informacím, jež byly publikovány na platformě UP Reflexe a poté šířeny na akci s názvem Hodina pravdy.

Už na setkání akademické obce Pedagogické fakulty UP označil děkan této fakulty Vojtech Regec šířené informace o tom, že pedagogická fakulta získává více financí na výuku než fakulta filozofická za zavádějící, účelově zkreslující a v řadě aspektů nepravdivé. Proti publikování těchto informací na platformě UP Reflexe a poté i k jejich šíření na protestní akci s názvem Hodina pravdy se ohradil ve svém stanovisku i na listopadovém jednání akademického senátu fakulty.  

„Informace, které jsou uvedeny v otevřeném dopise docenta Pavla Šaradína, publikovaném na platformě UP Reflexe, jsou zavádějící a neodpovídají rozpočtové realitě Univerzity Palackého i jejích fakult. Čtenářům byl předložen nepravdivý obraz o rozpočtové situaci a jejích dopadech na hospodaření a život jednotlivých fakult. Zavádějící a manipulující informace pak byly šířeny i na Hodině pravdy. Považuji to za nekolegiální a poškozující zájmy pedagogické fakulty a současně i v přímém rozporu s deklaracemi a cílem protestu,“ řekl děkan Vojtech Regec.

Akademický senát Pedagogické fakulty UP se poté v hlasování per rollam téměř jednomyslně (dvaceti hlasy) shodl na usnesení, v němž stanovisko děkana a vedení PdF UP podpořil. V usnesení vyjádřil zásadní nesouhlas s šířením nekolegiálních prohlášení, která podkopávají vzájemnou důvěru jednotlivých částí univerzity a která v konečném důsledku mohou znevěrohodnit i další tvrzení, jež se týkají nedobré situace financování společenských a humanitních oborů vysokých škol v ČR. V přijatém usnesení fakultní senát i vyzval ke společnému postupu vysokých škol vůči MŠMT a vládě ČR s tím, že řešením deficitu veřejných financí určených pro VŠ nemůže být vnitřní boj jednotlivých součástí vysokých škol, obzvláště s využitím zavádějících tvrzení.

Během listopadového jednání se senátoři pedagogické fakulty věnovali i jednotlivým komisím senátu, o jejich složení budou jednat na příštím setkání. Debatovali také o chystaném ustavení Institutu ochránce práv PdF UP. Schválili vnitřní předpis PdF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP, a to v podobě, kterou schválil AS UP 1. listopadu i navržené zástupce fakulty do Sněmu Rady vysokých škol ČR (RVŠ ČR) i do Rady vnitřního hodnocení UP (RVH UP). Nominaci do Sněmu RVŠ ČR získala profesorka Kateřina Vitásková, členství v RVH UP pak senátoři potvrdili docentu Jiřímu Langerovi, oba jsou členy Ústavu speciálněpedagogických studií. Per rollam schválil AS PdF UP i Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Pedagogické fakulty UP za rok 2022.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)