Senátoři schválili rozpočet právnické fakulty

Senátoři právnické fakulty se sešli v pondělí 3. června. Repro: PF UP
Úterý 11. červen 2024, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta bude letos hospodařit s částkou přes 104 miliony korun, oproti loňskému roku je to o 4,7 milionu korun více. K tomu bude možné přičíst mimořádně 3,25 milionu korun z úrokových fondů a ve hře je i další mimořádný zdroj – fond Koheze ministerstva školství – z něhož by fakulta mohla získat více než 6 milionů korun. Díky tomu rozpočet mohl být navržen vedením fakulty jako vyrovnaný a mohl být schválen Akademickým senátem PF UP.

Schvalování rozpočtu bylo jedním z bodů červnového zasedání fakultního senátu. Ekonomická data a výhledy pro další roky senátorům představil děkan fakulty Václav Stehlík spolu s tajemníkem Petrem Bačíkem. „Pouze díky letošním jednorázovým mimořádným zdrojům, kdy rektor spolu s děkany rozhodl o dělení částky z úrokových fondů univerzity, a připravovanému ministerskému fondu Koheze, tento zdroj ale zatím není potvrzený, se nám podaří pokrýt rámcový deficit deset milionů korun,“ řekl senátorům děkan Václav Stehlík. Současně připomněl problematiku podfinancování vysokých škol a iniciativy, do kterých se fakulta v této souvislosti zapojuje, a také snahu vedení fakulty o úpravu metodiky dělení příspěvků a dotací směrem dovnitř univerzity. „Pro následující roky se chystá univerzitní rozvojový fond DKRVO, ale ne na provoz, pouze na nové, prorůstově orientované aktivity. Na přidělení prostředků z fondu nebude nárok a fakulta bude muset uspět v rámci posuzování záměrů ostatních fakult,“ naznačil děkan.

V předloženém rozpočtu nejvyšší nárůst zaznamenala položka mzdové náklady. Z loňských reálně utracených 84,9 milionu korun je plán letos čerpat 95,2 milionu. Předpokládaný dopad do letošního rozpočtu je tak 10,3 milionu korun. Nárůst mzdových nákladů je dán především zvýšením tarifů akademických i neakademických pracovníků v průběhu loňského roku. V současné době má univerzita jednotný mzdový tarif pro všechny součásti. Pro schválení předloženého rozpočtu zvedlo ruku všech 9 přítomných senátorů.

Senátoři dále schválili zpracovanou Výroční zprávu o činnosti a o hospodaření PF UP za rok 2023, podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 a složení fakultní disciplinární komise. Spolu se třemi stávajícími akademiky Zdeňkem Červínkem z ústavního práva, Filipem Ščerbou z katedry trestního práva a Renátou Šínovou z katedry soukromého práva a civilního procesu nově v komisi zasednou tři studenti: Jan Šafář, student doktorského programu, Daniela Uramová a Jakub Záhora, posluchači magisterského programu Právo a právní věda.

Zápis ze zasedání, které se uskutečnilo 3. června, bude zveřejněn na webu Akademického senátu PF UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)