Studenti a pedagogové fakulty zdravotnických věd se sešli s členy děkanského týmu

Setkání vedení FZV s akademickou obcí se uskutečnilo ve Velké posluchárně Teoretických ústavů LF.
Foto: Velena Mazochová
Úterý 10. říjen 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Perspektivy dalšího rozvoje a širší zapojení studentů i pedagogů do fakultních i univerzitních aktivit byly hlavními tématy setkání vedení fakulty zdravotnických věd s akademickou obcí. S plány pro nadcházející období ji seznámili děkan Jaroslav Vomáčka a proděkani Zdeňka Mikšová, Radka Filipčíková a David Školoudík.

V úvodu setkání připomněl děkan Jaroslav Vomáčka významné postavení olomoucké univerzity jako prestižní vzdělávací a vědecké instituce v rámci ČR i v mezinárodním srovnání. „Jsme přesvědčeni, že je tomu tak i v rámci naší fakulty. Naším cílem je patřit k absolutní špičce v oborech, které zde studujete. Děláme pro to maximum,“ ubezpečil zejména studenty Jaroslav Vomáčka. Jak zdůraznil, k nejsilnějším stránkám olomoucké fakulty zdravotnických věd patří zejména kvalitní výuka a dobré uplatnění absolventů v praxi. „V rámci fakult podobného zaměření jsme výjimeční především v tom, že se u nás studují pouze nelékařské zdravotnické obory, zatímco na jiných univerzitách jde o součásti fakult se sociálně-zdravotním zaměřením nebo fakult lékařských,“ připomněl děkan.

K prioritám dalšího rozvoje fakulty podle něj patří zejména výstavba nové fakultní budovy se specializovanými učebnami a moderním přístrojovým vybavením, rozšíření nabídky studijních programů, prohloubení kvality výuky, vědy a výzkumu i mezinárodní spolupráce.  „Mnozí z vás by jistě mohli a měli studovat doktorské studijní programy a věnovat se akademické dráze. Pevně doufám, že v nejbližších letech dosáhneme dalších akreditací.  Je všeobecně známo, že nejvíce vědeckých objevů dělají lidé do 32 let,“ zdůraznil děkan.

Členové nejužšího fakultního vedení seznámili akademickou obec s činností jednotlivých proděkanských úseků i s vizemi pro nadcházející období. Proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti Zdeňka Mikšová informovala o úspěšné reakreditaci všech studijních programů a o konkrétních záměrech jejich dalšího rozšíření. Zdůraznila zároveň význam studentské evaluace výuky jako jedné z podmínek zpětné vazby a komunikace mezi studenty a vedením fakulty. Děkanovu výzvu k zapojení studentů do vědecké práce podpořil proděkan pro vědu a výzkum David Školoudík, který za jednu z cest označil účast na velkých výzkumných projektech, zvláště v rámci fakultního Centra pro vědu a výzkum. „Fakulta zdravotnických věd se i v oblasti vědy a výzkumu dynamicky rozvíjí. Základem jsou přitom nejen postgraduální studenti, ale i posluchači v magisterských studijních programech,“ dodal David Školoudík.

Primárně ke studentům se ve svém vystoupení obrátila i proděkanka Radka Filpčíková, která nastínila cíle úseku pro zahraniční spolupráci a vnitřní a vnější záležitosti. Upozornila přitom na nabídku zahraničních stáží a praxí v rámci programu Erasmus i dalších nadací a apelovala na jejich větší využití. Studenty vybídla také k účasti na reprezentaci fakulty prostřednictvím stávajících i vlastních aktivit.

Závěr setkání studentů a pedagogů s vedením fakulty patřil diskuzi, v níž mimo jiné zazněly dotazy a informace k možnostem konkrétních studijních stáží ve Velké Británii, výuce čínštiny a tradiční čínské medicíny nebo k projektu HELP, zaměřeného na zlepšení profesní angličtiny zdravotníků.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)