Studujete a chcete zastupovat UP v Radě vysokých škol? Zúčastněte se konkurzu

Jednání SK RVŠ v Olomouci.
Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Pondělí 28. březen 2022, 11:32 – Text: Ivana Pustějovská

Existuje možnost studovat a současně spolurozhodovat o podobě vysokého školství? Určitě ano. Vedle možnosti být senátorem či senátorkou akademických senátů je zajímavou příležitostí i práce ve Studentské komoře Rady vysokých škol (SK RVŠ). UP tam doposud zastupoval Michal Nguyen z FF, který ale rezignoval, a tak se nyní hledá nový zástupce či zástupkyně naší univerzity.

Rada vysokých škol je reprezentantem tuzemských VŠ. Zabývá se rozvojem, ekonomickým zabezpečením, právní úpravou, činností, organizací a řízením vysokých škol a zásadními věcmi dotýkajícími se rozvoje, činnosti a zájmů vysokých škol a jejich učitelů, studentů a zaměstnanců, zaujímá k nim stanoviska a doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jiné orgány a instituce. Studentská komora je její součástí. „Nejedná se o neformální kroužek studentek a studentů, kteří řeší jen množství kreditů za kurzy a kvalitu jídla ve fakultní kantýně. Komora představuje celostátní orgán daný zákonem, který zastupuje všechny studující v zemi. Množství aktivit Studentské komory je obrovské. Zástupci studentů se setkávají s ministerstvem školství, vládou, jednají napříč Evropou s dalšími studentskými organizacemi, připomínkují zákony, otevírají palčivá témata a především hájí zájmy všech studentů na vysokých školách v ČR,“ vypočítává aktivity Michal Nguyen.

Jak dodává, jde o velké penzum práce spojené s pravidelnými návštěvami Prahy nebo Brna. „Když jsem byl na prvním březnovém zasedání Akademického senátu UP zvolen 2. místopředsedou tohoto orgánu za studenty, došlo mi, že tyto dvě věci nadále nebude možné zvládat. Abych se mohl věnovat doktorátu a práci pro studentky a studenty naší univerzity, rozhodl jsem se rezignovat na členství ve studentské komoře RVŠ,“ vysvětluje Michal Nguyen. Dodává, že práce ve Studentské komoře mu přinesla hodně zkušeností. „Poznal jsem řadu úžasných lidí ze všech možných škol s nejrůznějšími obory studia. Měl jsem možnost podívat se, ‚jak to funguje jinde‘, což je vždy k nezaplacení. Nyní je ovšem načase, aby mě někdo vystřídal a přidal zase trochu jiný, nový, inovativní pohled na věci, které studentská obec v zemi řeší.“

Kdo tedy bude novým studentským reprezentantem za UP? Odpověď přinese možná poněkud překvapivě konkurz. „Ve studentské kurii AS UP jsme se shodli, že chceme dát šanci ucházet se o toto místo co největšímu množství lidí. Proto jsme vypsali konkurz na novou delegátku či nového delegáta do SK RVŠ. Pevně věřím, že se najde skvělá osobnost, se kterou budeme spolupracovat a která posune studentskou otázku zase o kus dál,“ říká Michal Nguyen. O novém studentském zástupci v Radě vysokých škol rozhodne Akademický senát UP na základě návrhu studentské kurie a rektora univerzity, který formálně delegáty navrhuje senátu ke schválení.

Podmínky

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je orgán celostátní působnosti, který zastupuje studentky a studenty všech vysokých škol v zemi. Jedná se o orgán ustanovený zákonem. Rada vysokých škol, jíž je Studentská komora součástí, spolu s Českou konferencí rektorů představují orgány Reprezentace vysokých škol. Bližší informace o fungování SK RVŠ naleznou zájemci na příslušných webových stránkách a také na sociálních sítích. Delegáta/ku v Radě vysokých škol volí na základě návrhu rektora Akademický senát UP.

Co delegát/ka dělá?

  • Zastupování zájmů všech studentek a studentů UP, tlumočení a obousměrná komunikace diskutovaných témat mezi UP a Radou
  • Aktivní komunikace se studentskou obcí UP
  • Pravidelná účast na jednáních SK RVŠ a RVŠ a příslušných komisích (zpravidla jednou za měsíc v Praze/Brně)

Co požadujeme?

  • Dobré komunikační dovednosti
  • Orientace v prostředí vysokých škol výhodou

Co nabízíme?

  • Zajímavé zkušenosti získané během jednání na národní i mezinárodní úrovni (jednání s MŠMT, Evropskou studentskou unií apod.)
  • Pokrytí nákladů spojených se zastupováním UP na jednáních (doprava, strava, ubytování apod.)
  • Mimořádné stipendium

Dokumenty k výběrovému řízení

  • Strukturovaný životopis
  • Motivační dopis

Požadované dokumenty zasílejte na e-mail: skas@upol.cz, a to do 8. dubna 2022.

Kontaktní osoba: Michal Nguyen, michal.nguyen01@upol.cz, 2. místopředseda AS UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)