Teologickou fakultu čekají organizační změny i volby do senátu

Ilustrační foto: Martin Višňa
Středa 21. červen 2023, 8:00 – Text: Martin Višňa

Nabitý program mělo červnové zasedání Akademického senátu Cyrilometodějské teologické fakulty UP. Senátoři se zabývali organizačními změnami na fakultě, také novou podobou programů zaměřených na učitelství náboženství, schválili rozpočet pro letošní rok i harmonogram a komisi pro podzimní volby.

Návrh změn v organizační struktuře fakulty představil děkan Vít Hušek jako potřebný krok, zejména pak ve vztahu k osamostatnění Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty a Institutu sociálního zdraví (OUSHI). „Jedná se o vědecká pracoviště, která jsou dosud z historických důvodů začleněna pod katedrami, na kterých vznikla. Všechny žádosti a podněty tak stále chodí vedoucím kateder, kteří ale v současnosti s fungováním těchto pracovišť nemají již víceméně nic společného. Navrhovaná změna usnadní několika lidem práci,“ vysvětlil děkan. Senátoři s vyčleněním Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty z katedry filozofie a patrologie a Institutu sociálního zdraví z katedry křesťanské výchovy jako samostatných institutů fakulty souhlasili.

Stejně tak dali zelenou i návrhu na rozdělení současné katedry církevního práva a církevních dějin na dvě pracoviště. Katedru církevního práva povede Damián Němec, vedením katedry církevních dějin a dějin křesťanského umění bude pověřena Jitka Jonová. S novou organizační strukturou zanikne katedra liturgické teologie, která se potýká s nedostatečným personálním obsazením a bude sloučena s katedrou systematické teologie. Další schválenou změnou je přejmenování katedry komunikačních studií na katedru komunikace. Děkan se senátory také probral aktuální situaci na katedře křesťanské sociální práce.

Kromě organizačních změn se AS CMTF UP věnoval také záležitostem týkajícím se ekonomiky fakulty a studia. Senátoři schválili výroční zprávu o hospodaření za loňský rok a návrh rozpočtu pro rok letošní. Rozpočtová rozvaha počítá s náklady a výnosy ve výši přes 91,7 milionu korun. Hlavním zdrojem prostředků jsou přijaté příspěvky a dotace v celkové částce přes 84,3 milionu korun po odvodech na centrální jednotky.

Po diskuzi senát schválil podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025. Pozornost byla věnována také záměrům bakalářského studijního programu Náboženství se zaměřením na vzdělávání a navazujícího magisterského programu Učitelství náboženství pro ZŠ. Tyto učitelské programy fakulta dosud nabízí jako samostatné, s ohledem na nízký zájem uchazečů je však chce ve spolupráci s pedagogickou fakultou přeměnit do podoby maior / minor. Spojení s dalším oborem zvýší uplatnitelnost absolventů. „Učitelství náboženství patří k jádru poslání teologické fakulty, pokusíme se tyto programy zachovat. Velmi na tom záleží i Velkému kancléři Josefu Nuzíkovi a arcibiskupovi Janu Graubnerovi, se kterými jsem situaci konzultoval,“ uvedl děkan Vít Hušek. Senát záměr inovace studijních programů podpořil.

V závěru posledního předprázdninového jednání ještě senátoři teologické fakulty schválili harmonogram a složení volební komise pro chystané volby do AS CMTF UP. Ty budou oficiálně vyhlášené 18. září 2023. Do 27. října budou moci členové akademické obce fakulty navrhovat kandidáty, samotné volby se pak uskuteční v elektronické i listinné formě na přelomu listopadu a prosince.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)