Univerzita zavádí pro studenty kreditovou banku

Studenti UP.
Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Středa 14. červen 2017, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

S novým akademickým rokem vstoupí po prázdninách na Univerzitě Palackého v platnost i novelizovaný Studijní a zkušební řád (SZŘ). Přinese pro studenty hned několik novinek, jednou z nich je i  kreditová banka pro předměty typu C, tedy volitelné, které bezprostředně nesouvisí se studiem jejich oboru.

Studium na UP je podle Studijního a zkušebního řádu organizované v kreditovém systému. Student, který chce úspěšně dojít ke státní závěrečné zkoušce, musí podle SZŘ získat stanovený počet kreditů. Dostává je za povinné předměty typu A, povinně volitelné typu B a volitelné typu C, které může získat i na jiných fakultách nad rámec předmětů stanovených studijním plánem. Právě podmínky pro zisk kreditů v třetí kategorii se mění od nového akademického roku.

Student bude mít nově k dispozici kreditovou banku a v ní daný limit kreditů, který může použít pro zápis volitelných předmětů z jiné než vlastní fakulty.  Celkový limit těchto kreditů byl vedením univerzity stanoven na dva za jeden rok studia. Student bakalářského programu se standardní dobou studia tři roky tak získá celkem šest kreditů, student dvouletého navazujícího magisterského programu celkem čtyři kredity a podobně.

„Kreditová banka vznikla proto, aby si studenti na UP mohli i nad rámec svých studií dále zapisovat předměty na ostatních fakultách a přitom bylo možné vyvážit jejich pohyb mezi fakultami.  Kreditová banka byla navržena tak, aby studenti nebyli omezováni ve volbě z pestré nabídky předmětů UP, ale aby svou volbu pečlivě uvážili a zapisovali si jen ty, které jim co nejvhodněji doplní studium,“ vysvětlil prorektor Vít Zouhar.

V praxi to funguje tak, že v Informačním systému STAG (IS STAG) se kreditová banka zobrazuje jako tzv. zápisové propustky. Na stránce s přehledem splněných předmětů vidí každý uživatel daný limit. Pokud si bude chtít student zapsat předmět, na který už nemá dostatek kreditů, systém mu to nedovolí. Pokud si ale už zapsaný předmět typu C v termínu zápisu odepíše, kreditová banka mu limit zpět navýší.  

„Již v současné době mohou fakulty omezovat zápisy volitelných předmětů tím, že u vybraných předmětů zakáží jejich zápis jako volitelného předmětu typu C. Děje se to zejména u předmětů natolik specializovaných a provázaných s jinými předměty studijních plánů oborů, že by jejich samostatné studium v podobě volitelného předmětu nebylo vhodné,“ připomněl Jiří Pospíšil, koordinátor IS STAG. Jak dodal, opatření kreditové banky přistupuje k problematice zápisů volitelných předmětů z opačné strany, zavedením jistého omezení na straně studenta. „Studenti jsou tak oběma omezeními vedeni k tomu, aby jejich volba volitelných předmětů z jiné než vlastní fakulty byla dobře uvážená,“ řekl Jiří Pospíšil.

Novelizovaný Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého bude platit od 1. září 2017.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)