Videozáznam přednášky Genderová dimenze ve vědě a výzkumu

Úterý 10. květen 2022, 7:59

4. května 2022 se uskutečnila online přednáška Gabriely Langhammerové a Markéty Brabcové z Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR na téma Genderová dimenze ve vědě a výzkumu s následnou besedou. Pokud jste nestihli sledovat přednášku živě, podívejte se na její videozáznam.

Kniha Invisible Women britské novinářky a spisovatelky Caroline Criado Perez popisuje realitu každodenního života žen ve světě, ve kterém je drtivá většina technologií navržena podle potřeb a postojů mužů. V knize je zpracována celá řada studií, z nichž plyne, že v důsledku dlouhodobého a systematického opomíjení sběru dat týkajících se žen a jejich životních trajektorií jsou ženy vystaveny zdravotním a bezpečnostním rizikům.
Přednáška Genderová dimenze ve vědě a výzkumu ukázala, k jakým zkreslením může docházet při nezohlednění perspektivy genderu a pohlaví. Téma začleňování genderové perspektivy do oblasti VaVaI bylo představeno za současného vymezení této problematiky v souladu s požadavky programu Horizont Evropa. Součástí výkladu byly konkrétní příklady užití genderové dimenze a také přínosy začlenění perspektivy genderu a pohlaví do výzkumu a vývoje.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)