Vizi fakulty pro příští čtyři roky představil kandidát na děkana Jaroslav Vomáčka

Kandidát na funkci děkana pro příští čtyři roky Jaroslav Vomáčka přijal pozvání na setkání s akademickou obcí.
Foto: Velena Mazochová
Čtvrtek 19. leden 2017, 9:22 – Text: Velena Mazochová

Stávající děkan fakulty zdravotnických věd Jaroslav Vomáčka předstoupil před akademickou obec s koncepcí rozvoje fakulty na roky 2017–2021. Jako jediný kandidát na děkanskou funkci v příštích čtyřech letech přijal nominaci i pro své druhé funkční období. V něm by chtěl dosáhnout řady strategických i dílčích cílů směřujících k vizi fakulty celoevropského významu. O jeho znovuzvolení rozhodne fakultní senát 26. ledna.

Program Jaroslava Vomáčky se opírá o celofakultní strategii, která je podle něj základním sjednocujícím prvkem všech ústavů a pracovišť. „Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty zdravotnických věd je klíčový, trvale modernizovaný dokument, jenž směruje fakultu k nejvýznamnějším a konkrétním cílům na principech moderního manažerského řízení vždy na pět let,“ uvedl ve svém programu Jaroslav Vomáčka. Obecný cíl stabilizace fakulty jako pevné součásti univerzity se podle něj nemění. „Chceme kvalitní pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, což je naše hlavní poslání,“ doplnil.

Pro naplnění vize fakulty pro další čtyři roky vytýčil několik hlavních strategických cílů, mezi něž zahrnul posílení kvality a struktury vzdělávacích činností, podporu vědeckovýzkumné činnosti, mezinárodní spolupráce, internacionalizace a další rozvoj kvalifikované akademické obce i administrativních pracovníků. „Nejcennější devizou každého společenství na univerzitní půdě jsou lidé, kteří v něm pracují. V personální oblasti se proto budeme více věnovat práci s lidskými zdroji formou motivačních programů, vzdělávací činnosti a vybraných benefitů,“ uvedl Jaroslav Vomáčka.

Zdůraznil také nutnost vyrovnaného hospodaření s efektivním využíváním dostupných finančních prostředků a připomněl plánovanou výstavbu nové fakultní budovy. „Její vybudování považuji  v materiálně-technickém  sjednocování fakulty za klíčové, zejména s ohledem na očekávaný rozvoj studijních oborů a programů, které chceme více rozšířit,“ zdůraznil Jaroslav Vomáčka.

V souvislosti s přípravou studentů pro praxi a pro jejich uplatnění nejen v České republice poukázal na potřebu posílení jejich zahraničních mobilit. „Možnosti studia v zahraničí je třeba rozvíjet a udržovat, mobilita oběma směry je mimořádně významná. Za velmi potřebnou považuji pravidelnou verbální komunikaci akademické obce a vedení fakulty se studenty i studentskou evaluaci výuky,“ doplnil. Vyzdvihl přitom význam výchovy studentů i pedagogů na principech zdravého regionalismu a hrdosti na fakultu a univerzitu. „Je nezbytné stavět výchovu na tradičních hodnotách, jakými jsou slušnost, důvěra, odpovědnost, poctivost a solidarita. Na druhé straně je jistě významné přijmout na půdě univerzity evropanství jako jistotu, která více přináší, než bere.“

Nejmladší fakulta Univerzity Palackého za svou krátkou historii podle něj prokázala svoji životaschopnost a účelnost. „Vize moderní fakulty zdravotnických věd 21. století celostátního až evropského významu je v příštím období stále reálnější a mnohem bližší než před čtyřmi lety. Naplnění komplexu cílů vyžaduje dobudování týmu vysoce erudovaných pedagogů a vědců oddaných své práci, trvale pozitivně uvažujících, schopných naplnit nastíněné vize,“ dodal Jaroslav Vomáčka.

V následné diskusi se členové akademické zajímali o perspektivy akreditace některých studijních oborů i o předpokládané kapacitní možnosti nové fakultní budovy a zdroje financování její výstavby. Dotazy se týkaly také otázky podpory pracovišť v oblasti internacionalizace nebo snížení administrativní zátěže jednotlivých ústavů.

Historicky třetího děkana fakulty zdravotnických věd zvolí členové fakultního senátu 26. ledna. Ke svému znovuzvolení do čela fakulty bude Jaroslav Vomáčka potřebovat nadpoloviční většinu jejich hlasů.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)