Česko-francouzský student uspěl na mezinárodním fóru

Benjamin Chantemargue při přebírání diplomu.
Foto: Magdalena Tworzydlo
čtvrtek 14. prosinec 2017, 13:00 – Text: Martina Šaradínová

Spolupráce přírodovědecké fakulty a francouzské Univerzity v Limoges vyústila v další skvělý výsledek. Francouzský student Benjamin Chantemargue, který studuje v rámci double degree Ph.D. programu také v Olomouci, získal ocenění Nadace profesora Zygmunta Wasylewskeho za nejlepší přednášku na 5. Evropském společném teoretickém/experimenálním setkání o membránách (EJTEMM2017). Jagelonská univerzita v Krakově ji organizovala počátkem prosince. 

Benjamin Chantemargue studuje v Olomouci pod vedením fyzikálního chemika Michala Otyepky a na Univerzitě v Limoges pod vedením Patricka Trouillase (podstata double degree spočívá v tom, že po úspěšném absolvování programu získá student dva diplomy, od domácí i zahraniční univerzity). Na interdisciplinárním mezinárodním setkání uspěl s přednáškou nazvanou Exploration of landscapes of ABC membrane exporter.

Obě instituce spolupracují více než sedm let a za tu dobu publikovali autoři deset vědeckých studií. „Studenti z Olomouce jezdí pravidelně do Limoges na stáže. Pavlína Podloucká jako první absolventka Univerzity Palackého v Limoges dokončila svá doktorská studia, následovali dva double degree absolventi Gabin Fabre a Michal Biler. V současnosti studuje v rámci tohoto programu právě Benjamin Chantermarque, který se v Olomouci věnuje pokročilým metodám molekulových simulací, které jsme vyvinuli, a aplikuje je na problematiku související s výzkumem v Limoges,“ vysvětlil profesor Otyepka. 

Výzkum v Limoges souvisí se zaměřením výzkumné INSERM (Národní institut zdravotnictví a lékařského výzkumu) jednotky, která se věnuje farmakologii při orgánových transplantacích. „V posledních letech se soustředíme na pochopení účinnosti léčiv a jejich toxicity na molekulární úrovni. Jinými slovy se snažíme najít spojitost mezi biologickými procesy na molekulární úrovni a jejich skutečným dopadem na pacienta při jeho léčbě. Problematiku související s klinickou praxí v Limoges řešíme ve spolupráci s olomouckými kolegy, kteří poskytují expertízu v oblasti simulace biologicky relevantních procesů. Z tohoto pohledu je klíčová naše vzájemná spolupráce s profesorem Otyepkou a úspěch našeho společného studenta je důkazem její užitečnosti,“ uvedl profesor Trouillas.

V budoucnu chtějí partneři ještě více těžit ze vzájemné spolupráce v oblasti takzvané in silico farmakologie, tedy farmakologii založené na simulaci s použitím počítačových programů, a dát jí zcela nový rozměr. „Podali jsme také společný evropský grant, snad nám bude štěstí nakloněno,“ doplnil Trouillas.

Hlavním cílem EJTEMM setkání je shromáždit odborníky především z Evropy, kteří si vyměňují informace, diskutují a prezentují výsledky svého výzkumu. Předchozí setkání se konala v Limoges, Olomouci, Stockholmu a Bratislavě, příští se uskuteční v Helsinkách.