Děkan právnické fakulty Václav Stehlík složil inaugurační slib

Foto: Vojtěch Duda
Úterý 12. březen 2024, 15:45 – Text: Eva Hrudníková

V olomouckém Arcibiskupském paláci byl do funkce děkana Právnické fakulty UP slavnostně uveden Václav Stehlík. Děkanskou insignii převzal z rukou rektora Martina Procházky a předsedy fakultního akademického senátu Michala Bartoně. Václav Stehlík povede fakultu následující čtyři roky. V lednu započaté funkční období je pro něj druhým v pořadí.

Samotné inauguraci předcházelo formální odstoupení z funkce děkana, čímž Václav Stehlík symbolicky ukončil své první funkční období. Za něj mu poděkoval rektor Martin Procházka a současně připomněl slavnostní akt před čtyřmi roky. „V únoru 2020 jsem byl inaugurován společně s docentem Stehlíkem, já tehdy jako nový děkan fakulty zdravotnických věd. V té době jsme si jen těžko dokázali představit, jak náročné chvíle nás jako děkany čekají,“ vzpomněl rektor na nelehké období pandemie covidu-19. Společně s jejím zvládnutím vyzdvihl další úspěchy Václava Stehlíka jako děkana – mimo jiné postupnou modernizaci zázemí fakulty, rozvoj studijních programů, podporu vědy a výzkumu nebo rozvoj zahraniční spolupráce. „Chtěl bych panu docentovi poděkovat zejména za jeho profesionální přístup, korektní a otevřené vystupování a také za pozitivní energii, s níž funkci děkana doposud vykonával.“

Prorektorka Andrea Hanáčková, která inaugurací provázela, Václava Stehlíka, docenta v oboru právo Evropské unie, hostům krátce představila a Michal Bartoň, předseda Akademického senátu PF UP, shrnul průběh říjnové volby kandidáta na děkana.

Poté již došlo na samotné slavnostní dekorování děkana a složení inauguračního slibu. „Inauguraci nevnímám jako osobní poctu nově či staronově nastupujícímu děkanovi, nýbrž jako slavnostní okamžik pro fakultu jako takovou a vaši účast vnímám jako vyjádření vašeho vztahu k fakultě a univerzitě,“ řekl hostům v Arcibiskupském paláci Václav Stehlík. Zmínil, že je hrdý, že právnická fakulta může být součástí pestré univerzitní rodiny. „Při své první inauguraci jsem vyslovil přání, aby naše fakulta byla platným členem univerzitní obce a sdílela nejen úspěchy a radosti, ale i pomáhala řešit společné problémy. Snad se alespoň částečně toto přání vyplnilo; každopádně se k naplňování tohoto cíle pokusím přispět i v druhém funkčním období.“

Připomněl i další pro fakultu důležité „rodiny“ – rodinu právnických fakult v České republice a na Slovensku a rodinu zahraničních právnických fakult. „Rozvíjení dobrých, nadstandardních vztahů mezi fakultami je přirozeným úkolem do mého dalšího funkčního období.“ V podobném duchu hovořil i ve vztahu k institucím, které v oblasti práva v České republice působí, a neopomněl ani třetí roli fakulty.

Ve svém proslovu zmínil také hlavní výzvy, které před ním a jeho týmem stojí. Fakultu například čeká reakreditace hlavního studijního programu Právo a právní věda, zásadní reforma doktorského studijního programu, dobudování oddělení projektové podpory nebo modernizace fakultního zázemí. „Již v letošním roce bude zahájena dosud největší investiční akce, a to generální rekonstrukce a dílčí rozšíření naší budovy A,“ uvedl děkan a přidal další svůj cíl, který se týká zaměstnanců. „Budu usilovat o zlepšení mzdových a dalších pracovních podmínek, ať už pro akademické pracovníky, tak i další zaměstnance. Budu též usilovat o to, aby fakulta byla postavena na dobrých profesních a osobních vztazích tak, aby se zaměstnanci a studenti na fakultě cítili dobře.“

Václav Stehlík je v pořadí šestým děkanem, který stojí v čele právnické fakulty od jejího znovuobnovení v roce 1991. Před ním fakultu řídili Miroslav Liberda, Jiří Blažek, Michal Malacka, Milana Hrušáková a Zdenka Papoušková.

Druhé funkční období začalo Václavu Stehlíkovi 23. ledna 2024 a potrvá do 22. ledna 2028.

Medailonek děkana PF UP je zveřejněn zde.

Proděkanský tým PF UP

JUDr. Martin Faix, M.J.I., Ph.D.
proděkan pro zahraniční záležitosti a cizojazyčné studijní programy

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance a pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.
proděkan pro bakalářské a magisterské studijní programy

doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D.
proděkanka pro organizaci a rozvoj

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)