Dny dobrovolnictví na UP vyvrcholí historicky prvním předáním rektorských cen

Repro: Žurnál UP
čtvrtek 5. říjen 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller udělí studentům a univerzitním pracovníkům poprvé ceny za zásluhy v oblasti dobrovolnictví. Převezmou je při slavnostním zakončení druhého ročníku Dnů dobrovolnictví na UP, které se v Olomouci uskuteční od 9. do 11. října. 

Ocenění obdrží vítězové sedmi kategorií, které zahrnují dobrovolnické aktivity při práci s dětmi a mládeží, v nemocnicích, v oblastech životního prostředí, sociálních služeb, kultury, při univerzitních akcích nebo v rámci projektu RomSpiDo, zaměřeného na odstraňování nerovností ve vzdělání dětí a žáků ze sociálně vyloučených skupin společnosti.  Nominace mohly do konce srpna zasílat organizace, v nichž dobrovolníci působili v předchozím akademickém roce, nebo univerzitní Dobrovolnické centrum. Slavnostní předání cen proběhne 11. října v Kapli Božího Těla jezuitského konviktu v 19 hodin. 

„Univerzita tak ocení své studenty a zaměstnance, kteří bez nároku na finanční odměnu věnují svůj volný čas pomoci druhým,“ uvedla Tatiana Matulayová, vedoucí katedry křesťanské sociální práce CMTF, která soutěž spolu s Dobrovolnickým centrem UP iniciovala. Ocenění by podle ní mělo zároveň posílit myšlenku dobrovolnictví na univerzitě i ve městě, motivovat potenciální zájemce, přijímající organizace i sponzory. „Dobrovolnictví je především vynikající životní zkušenost. Naše i zahraniční výzkumy potvrzují, že mnoho lidí, zejména mladých, pracuje dobrovolnicky proto, že se mohou něco naučit pro svou budoucnost, vytvořit si kontakty, něco zažít a vnímat, co všechno mohou dát druhým kolem sebe.  A ještě za to získávají ocenění své komunity a přátel,“ zdůraznila Tatiana Matulayová. 

Vyhlášením Cen rektora UP pro dobrovolníky vyvrcholí druhý ročník akce Dny dobrovolnictví na UP, jejichž úspěšná česká premiéra se uskutečnila loni na podzim. I letos budou mít zájemci jedinečnou příležitost na vlastní kůži si vyzkoušet, jak by obstáli v dobrovolnické práci. „Na základě předchozí registrace se studenti nebo pracovníci UP jednorázově zapojí do konkrétní dobrovolnické aktivity u některé z olomouckých neziskových organizací,“ upřesnil Vojtěch Vodseďálek z Dobrovolnického centra UP. 

K tématu dobrovolnictví budou připraveny také workshopy, besedy, panelové diskuze nebo studentská konference, která představí výstupy výzkumných studií dobrovolnictví. Zájemci se budou moci zároveň seznámit se zkušenostmi dobrovolníků v mezinárodních organizacích a získají informace o možnostech výjezdů do zahraničí prostřednictvím dobrovolnických programů. 

Oficiální zahájení letošních Dnů dobrovolnictví na UP je připraveno na pondělí 9. října ve 13.30 na nádvoří Zbrojnice na Biskupském náměstí. Jednotlivé části programu budou pokračovat v přilehlých prostorách Knihovny UP a v hlavní budově Cyrilometodějské teologické fakulty UP až do středy 11. října. Podrobný program je k dispozici na internetových stránkách univerzity

Dobrovolnické centrum UP, které funguje jako součást projektu RomSpiDo, je v současné době jediným dobrovolnickým centrem zřízeným univerzitou v České republice. Ve spolupráci se studenty, pracovníky a dalšími subjekty podporuje téma dobrovolnictví jako příležitost vlastního rozvoje a podporu občanské angažovanosti nejen ve svém blízkém okolí. Více informací naleznete ZDE.