Květoslava Princová obdržela ocenění Univerzity Palackého

Pamětní medaili UP předal Květoslavě Princové děkan teologické fakulty Peter Tavel.
Fotogalerie: Velena Mazochová
Středa 20. prosinec 2017, 12:30 – Text: Velena Mazochová

Pamětní medailí Univerzity Palackého ocenil děkan Peter Tavel zásluhy spouzakladatelky katedry křesťanské sociální práce Květoslavy Princové o rozvoj humanitárních studií na cyrilometodějské teologické fakultě. Se svou kolegyní se při jejím odchodu do důchodu přišla rozloučit řada kolegů, studentů a spolupracovníků.

„Paní doktorka Květa Princová na katedře končí v pozici vedoucí oddělení humanitárních studií, které založila. Je to zároveň příležitost pro nás všechny, abychom jí vyjádřili uznání a respekt,“ uvedla vedoucí katedry Tatiana Matulayová, která Květě Princové poděkovala za její práci, trpělivost a obětavost. Jak připomněla, Květoslava Princová byla zakladatelkou studia mezinárodní humanitární a sociální práce, nejprve na olomoucké VOŠ Caritas v bakalářském a poté na CMTF v navazujícím magisterském studijním programu. „Je to jedinečný obor, výjimečný nejen pro Univerzitu Palackého, ale i ve středoevropském kontextu. Obsahuje rozměr etiky humanitární pomoci, spirituality i internacionalizace. Je navíc velmi dobrým a inspirativním příkladem člověka, který to, co přednáší studentům, také aktuálně žije,“ zdůraznila.

Vedle poděkování za odvedenou práci ocenil děkan Peter Tavel také hodnoty, o jejichž obranu a uchování Květoslava Princová ve svém životě usilovala. „Člověka někdy zastihne takový ´historický´ okamžik, kdy má rozpoznat, že je potřebný. Nebývá takových okamžiků v životě moc, ale podle mne je jimi váš život posetý. Vždy jste věděla, co je třeba, dovedla jste se adaptovat a najít onu citlivou strunu, jak pomoci druhým,“ uvedl děkan.

Za odbornou a lidskou inspiraci i za osobní příklad vytrvalosti své kolegyní poděkovali také Jakub Doležel a Agnieszka Zogata Kusz, kteří jí zároveň předali knížku představující olomoucká humanitární studia. „Měla jsi jasnou vizi, čeho chceš dosáhnout, a navzdory celé hoře překážek a komplikací jsi za tím šla. Myslím, že dnes můžeš být spokojená s tím, kde se nacházíme,“ uvedl Jakub Doležel. „Chceme, abychom hlavní myšlenky, které jsi tady zasela, byli schopni udržovat a rozvíjet,“ doplnila Agnieszka Zogata Kusz.

„Obnovení teologické fakulty po roce 1989 pro mne bylo důkazem vítězství pravdy a lásky. Je pro mne obrovskou ctí, že tady dnes mohu stát a přijímat ty nezasloužené díky,“ uvedla Květoslava Princová.  Katedra, kterou spoluzakládala a se kterou hodlá externě i nadále spolupracovat, je podle ní v dobrých rukou. „Svým kolegům přeji, aby sociální a humanitární práce přinášela to, co přinášet má, tedy smír do společnosti, tady i kdekoli na světě. To je tím základním cílem – obnovovat lidskou důstojnost a vztahy mezi lidmi,“ zdůraznila Květoslava Princová.

Květoslava Princová, původně inženýrka chemie, signatářka Charty 77, držitelka ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu a bývalá vedoucí kanceláře prvního porevolučního primátora Olomouce Milana Hořínka, od roku 1997 působila v Arcidiecézní charitě v Olomouci a v České katolické charitě v Praze, kde se věnovala poskytování humanitární pomoci, zejména na Balkáně a v zemích bývalého Sovětského svazu.  Přispěla k zapojení České katolické charity do mezinárodní sítě humanitárních organizací a aktivit Caritas Europa a Caritas Internationalis. V roce 2003 spoluzaložila výuku humanitární pomoci na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouc a v roce 2007 také magisterské studium tohoto oboru na Cyrilometodějské teologické fakultě UP. V roce 2011 obhájila disertační práci v oblasti aplikované etiky. V rámci výuky se věnovala etice humanitární pomoci a toto téma zpracovala i v několika publikacích.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)