Michal Růžička povede Akademický senát PdF UP i v dalším funkčním období

Doc. Michal Růžička z Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP, nově zvolený předseda AS PdF UP.
Foto: Lukáš Blokša
Pondělí 2. říjen 2023, 15:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Předsedou nově zvoleného Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého se stal Michal Růžička z Ústavu speciálněpedagogických studií. Rozhodli o tom senátoři fakulty na ustavujícím jednání tohoto grémia.

Akademický senát PdF UP zvolený pro funkční období 2023–2026 rozhodl na svém ustavujícím zasedání o svém novém předsednictvu. V prvním kole tajné volby přijal čtrnácti hlasy rozhodnutí, že i v dalším funkčním období povede toto grémium Michal Růžička z Ústavu speciálněpedagogických studií.

„Velmi si vážím vaší důvěry. Budu se snažit o rozvoj fakulty a nadále podporovat práci v akademickém senátu i jeho komisích. Rád bych ještě víc komunikoval se studentskou částí senátu, na niž jsem v prvním funkčním období neměl tolik času,“ řekl Michal Růžička, nový předseda AS PdF UP.

V další části jednání se senátoři PdF UP věnovali kandidátům na místopředsedy. Místopředsedkyní za akademickou část zvolili Alenu Opletalovou z Ústavu pedagogiky a sociálních studií. I ona tuto funkci zastávala v minulém funkčním období. Svou pozornost chce i nadále věnovat například studijní agendě, konkrétně přípravě fakultních směrnic a norem, které mají studentům a studentkám vytvořit co nejlepší zázemí pro přípravu kvalifikačních prací. V prvním kole tajné volby získala sedmnáct senátorských hlasů.

Místopředsedou za studentskou část se stal Dominik Voráč, student doktorského studijního programu Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání. V prvním kole tajné volby získal jedenáct senátorských hlasů. „Rolí studentského místopředsedy je být jakýmsi mostem mezi vedením fakulty a jejími studenty. Chtěl bych být právě takovým pomyslným mostem, rád bych ještě víc aktivoval studenty do fakultního dění,“ řekl.

Příští jednání AS PdF UP se uskuteční 8. listopadu.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)