Novou proděkankou fakulty zdravotnických věd je Jarmila Zimmermannová

Prostějovská rodačka Jarmila Zimmermannová přešla na FZV UP po dvanáctiletém působení na Moravské vysoké škole. Foto: David Kresta
Čtvrtek 25. květen 2023, 8:30 – Text: David Kresta

Přivést do Olomouce vyučující ze zahraničí, podpořit mezinárodní mobility a posílit doktorské studijní programy v angličtině. To jsou jen některá z témat, kterým se chce věnovat nová proděkanka pro zahraniční vztahy a internacionalizaci na FZV UP. Děkan fakulty Jiří Vévoda jmenoval do funkce bývalou rektorku Moravské vysoké školy Olomouc Jarmilu Zimmermannovou.

Prostějovská rodačka studovala na Vysoké škole ekonomické v Praze. „Je to má alma mater. Postupně jsem zde získala bakalářský, inženýrský a doktorský titul a nakonec jsem úspěšně zvládla i habilitační řízení,“ popsala Jarmila Zimmermannová, která se věnovala oboru Veřejné finance. Doktorské studium kombinovala s prací na Ministerstvu životního prostředí České republiky, kde působila sedm let a z pozice odborné referentky se vypracovala na zástupkyni ředitele Odboru udržitelné energetiky a dopravy. „Zaměřila jsem se na oblast ochrany životního prostředí, změny klimatu, a zejména vztah mezi ekonomikou, kvalitou životního prostředí a chováním lidí,“ popsala.

Po patnácti letech studia a práce v Praze se Jarmila Zimmermannová s rodinou přesunula zpátky na rodnou Hanou. Již během mateřské dovolené začala pracovat na Moravské vysoké škole, nejprve na částečný úvazek jako odborný garant, posléze jako prorektorka pro vědu a výzkum. „Poté mě vedení školy oslovilo s nabídkou na pozici rektora. Získala jsem hodně zkušeností jak odborných, tak v oblasti komunikace, byla to také velká škola diplomacie,“ přiblížila Jarmila Zimmermannová, která na soukromé olomoucké škole působila celkem dvanáct let. „Cítila jsem, že potřebuji změnu, posun. Díky projektům jsem se znala s proděkanem Ondřejem Holým a věděla jsem, že na fakultě zdravotnických věd buduje Centrum vědy a výzkumu. Těší mě, že jsem se mohla stát členkou tohoto centra,“ uvedla Jarmila Zimmermannová.

Když ji děkan fakulty Jiří Vévoda oslovil s nabídkou převzít funkci proděkanky pro zahraniční vztahy a internacionalizaci, ani chvíli neváhala. „Souhlasila jsem prakticky okamžitě, plusy jednoznačně převažovaly nad negativy. Oblast internacionalizace mě nesmírně baví a zajímá, myslím si, že zahraniční spolupráce člověka velmi obohacuje. Chtěla bych na fakultu přivést zahraniční vyučující, současně chci podpořit studenty k výjezdům do zahraničí, aby nasáli atmosféru mezinárodních univerzit a seznámili se s jiným prostředím. Je to důležité jak pro odborný rozvoj studentů, tak pro získání nadhledu a překonání bariér v komunikaci v mezinárodním prostředí. Jednáme s kolegy o možnosti ‚odlehčeného‘ semestru, kdy by studenti měli menší počet předmětů a mohli tak vycestovat na delší čas do zahraničí,“ popsala Jarmila Zimmermannová. Soustředit se chce rovněž na mezinárodní doktorské studijní programy. „V současnosti připravujeme dva programy v angličtině, věřím, že se podaří je zdárně dotáhnout do konce a přilákat tak na naši fakultu zahraniční doktorandy,“ zmínila nová proděkanka.

„Přeji nové kolegyni hodně úspěchů v její funkci. Díky bohatým zkušenostem Jarmily Zimmermannové na poli mezinárodní spolupráce očekáváme další posílení našich zahraničních vztahů a rozvoj internacionalizace fakulty,“ zdůraznil děkan Jiří Vévoda.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)