O funkci děkana přírodovědecké fakulty se uchází pět zájemců

Volební komise bude opět hlasy senátorů sčítat 17. ledna.
Foto: Martina Šaradínová
středa 3. leden 2018, 11:00 – Text: Martina Šaradínová

Zatímco voleb děkana přírodovědecké fakulty se loni v prosinci zúčastnil jediný kandidát, nyní se o post uchází celkem pět zájemců. Kandidátní listinu zveřejnila volební komise fakultního senátu v úterý, volby se uskuteční 17. ledna. O týden dříve, tedy 10. ledna, představí kandidáti v aule fakulty od 13:00 své volební programy.

Pozici v čele fakulty bude znovu obhajovat dosavadní děkan Ivo Frébort. Jeho protikandidáty jsou Michal Čajan z katedry anorganické chemie, Martin Kubala z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Irena Smolová z katedry geografie a Bořivoj Šarapatka z katedry ekologie a životního prostředí.

„Od členů akademické obce jsme obdrželi celkem šest návrhů kandidátů na děkana. Kandidaturu odmítl Jaromír Fiurášek z katedry optiky,“ uvedl předseda volební komise Marek Jukl. Podle něj mohou zájemci zasílat již nyní dotazy pro jednotlivé kandidáty na adresu volbadekana2017@email.cz, a to až do 8. ledna. Programové teze budou zveřejněny na stránce akademického senátu fakulty

Současnému děkanovi končí funkční období letos v lednu. Děkanské volby se konaly již 13. prosince. Protože senátoři ani ve třech kolech nového děkana nezvolili, musely být vyhlášeny nové volby. Profesor Frébort obdržel osm hlasů. Ke zvolení jich je potřeba nejméně 11. Členové akademické obce tehdy navrhli do děkanského klání také Irenu Smolovou, Bořivoje Šarapatku a Víta Voženílka, všichni tři ale kandidaturu odmítli.