Olomoucké dny soukromého práva přilákaly na sto účastníků

V rámci plenárního zasedání přednesl příspěvek i profesor Karel Eliáš z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR (vlevo u mikrofonu).
Foto: Eva Hrudníková
Úterý 14. únor 2017, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Na judikaturu tuzemských i zahraničních soudů a její vliv na výklad právních norem se zaměřil letošní ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké dny soukromého práva. Pořádala ji Katedra soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého. Sedmý ročník sympozia přilákal do Olomouce na sto účastníků.

Hlavními cíli konference, a to už od jejího vzniku, je umožnit mladým vědeckým pracovníkům setkání s předními českými i zahraničními experty a dále odborná diskuze na zvolená témata. „Z počátku šlo o malou katedrovou konferenci, kdy jsme k nám pozvali doktorandy z oboru. Jsem rád, že se nám daří konferenci rozšiřovat. Rok od roku přibývá účastníků, zvýšili jsme počet sekcí,“ zhodnotil za pořadatele Ondřej Šmíd. Jeho slova v úvodu páteční konference potvrdila i děkanka olomoucké právnické fakulty. „Jsem velmi ráda, že vás mohu přivítat na naší fakultě. Vaše účast je důkazem, že tato mladá konference získává na významu a prestiži,“ řekla děkanka Zdenka Papoušková. Spolu s ní převzal záštitu nad konferencí Ivo Telec, vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu.

V rámci dopoledního plenárního zasedání si účastníci mohli vyslechnout například příspěvek hlavního autora nového občanského zákoníku Karla Eliáše z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, Róberta Dobrovodského, odborníka na rodinné právo z Právnické fakulty Trnavské Univerzity, Petra Sedláka z Krajského soudu v Brně nebo Slávky Karkoškové, odbornice na sociálně právní ochranu dětí. Domácí fakultu v této části reprezentoval Pavel Petr. Odpoledne již účastníci jednali ve čtyřech sekcích – Aktuální otázky soukromého práva ve světle judikatury, Výklad procesních norem v judikatuře soudů, Vliv judikatury na rodinné právo, Judikatura soudu jako fenomén dnešního světa, která byla zaměřena na právo pracovní.

Na sympozium dorazila i advokátka Eva Ropková z Chocně. „Na této konferenci jsem poprvé. Přijela jsem ze dvou důvodů. Jsem absolventkou zdejší fakulty, a tak jsem využila možnosti vrátit se po letech na svou alma mater, a zaujalo mě téma. Trochu jsem se obávala, že setkání bude příliš teoretické, ale není. Líbí se mi diskuze, atmosféra a možnost neformálních schůzek,“ řekla Eva Ropková.

Hlavním výstupem z jednodenní konference bude elektronický sborník příspěvků. Navíc vybrané odborné práce, které projdou recenzním řízením, pořadatelé publikují v periodiku Acta Iuridica Olomucensia.

Do budoucna organizátoři uvažují nad dalším rozšířením konference. „Chtěli bychom do programu zařadit například sekci zaměřenou na obchodní právo, zejména na korporace,“ naznačil Ondřej Šmíd.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)