Právnická fakulta hostila největší setkání obecních a městských policií ve střední Evropě

Mezinárodní konference obecních policií se konala na PF UP 20.–22. března. Foto: Eva Hrudníková
Pátek 22. březen 2024, 13:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta se opět po roce stala spoluorganizátorem Mezinárodní konference obecních policií. Její osmý ročník přilákal na 250 hostů. Během dvou hlavních konferenčních dnů se diskutovalo o bezpečnosti ve veřejném prostoru, ale i rostoucí kriminalitě v kyberprostoru.

Podle pořadatelů žijeme v době krizí majících za následek rozkolísání tradičních hodnot a vyvolávajících růst napětí. „O to více vnímáme potřebu dialogu a podpory bezpečnosti ve veřejném prostoru. Mnohdy právě strážníci spolu se zástupci samospráv jsou těmi prvními a nejdůležitějšími mediátory ve společnosti,“ vysvětlil Daniel Bednařík, předseda správní rady společnosti FT Technologies, proč právě pro ně tato společnost organizuje konferenci s krátkým, a přesto výstižným mottem: Jsme v první linii. „Je to fráze, která je sice v různých souvislostech hojně skloňována, ale především dokonale vystihuje náročnou, obětavou a nesmírně důležitou práci strážníků,“ zdůraznil Daniel Bednařík. To je také jeden z důvodů, proč konferenci podporují a účastní se jí členové profesní organizace strážníků z České republiky, Slovenska a Polska. Významná je rovněž podpora ze strany českého a slovenského resortu vnitra, a v neposlední řadě rovněž policejních prezidií těchto zemí.

Účastníky sympozia, které se konalo 20.–22. března, přivítal Václav Stehlík, děkan právnické fakulty. „Chtěl bych vám popřát, aby připravený program, který je velmi pestrý, byl pro vás obohacující, abyste v rámci společenské části navázali cenná partnerství pro další spolupráci a aby se vám na univerzitní půdě líbilo,“ řekl Václav Stehlík. Propojení fakulty právě s touto konferencí podle něj není náhodné. „Jakožto partner hostíme toto setkání již několik let, a právě propojení práva a aplikační sféry je velmi cenné jak pro fakultu, tak, věřím, i pro organizátory a účastníky konference,“ uvedl děkan.

Do programu se letos vešly dvě desítky odborných přednášek. Tématem bylo například domácí násilí, bezdomovectví, rizikové chování dětí a mládeže, ochrana měkkých cílů, kriminalita environmentální či kybernetická. Převážnou část auditoria tvořili obecní a městští policisté. Spolu s nimi si konferenci nenechali ujít zástupci statní správy, samospráv, integrovaného záchranného systému a bezpečnostních sborů, exekutivy, akademické sféry a dalších subjektů a organizací, včetně neziskového sektoru a dobrovolnických aktivit.

Konference nebyla pouze uzavřeným setkáním bezpečnostní komunity, měla i důležitý přesah do veřejného prostoru v podobě doprovodných aktivit pro studenty i širokou veřejnost. Přímo před právnickou fakultou se například souběžně s konferencí uskutečnil nábor do registru dárců kostní dřeně.

Program na webu konference.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)