Studentka Vendula Marxová napsala nejlepší článek s právní tematikou

Vendula Marxová cenu převzala na kongresu Právní prostor. Foto: Archiv VM
Středa 10. květen 2023, 13:00 – Text: Eva Hrudníková

Vendula Marxová, studentka olomoucké právnické fakulty, zvítězila v soutěži o nejlepší článek s právní tematikou – Ukaž svou kreativitu. Porotu zaujala článkem s názvem Autorské právo k dílu vytvořenému za použití umělé inteligence. Desátý ročník soutěže pořádal právní informační systém Codexis Academia, ve spolupráci s redakcí portálu Právní prostor a Svazem průmyslu a dopravy.

„Soutěž byla pro mě trochu výzva. Brala jsem ji jako příležitost zdokonalit si právní psaní a zjistit, jak by článek hodnotila odborná porota. Motivací byla samozřejmě i hlavní cena – možnost účastnit se odborného kongresu Právní prostor,“ řekla studentka 4. ročníku programu Právo a právní věda. Právě na zmiňovaném kongresu, který se konal na začátku května v Seči na Chrudimsku, Vendula Marxová cenu od organizátorů převzala. Odměnou za vítězství bylo i zveřejnění oceněného článku. Dostupný je na portálu pravniprostor.cz.

V rámci studia mají posluchači práv řadu možností zapojit se do studentských odborných soutěží. Byla tohle vaše první soutěžní zkušenost?

Do stejné soutěže jsem posílala článek již minulý rok. Tehdy jsem sice cenu nezískala, ale organizátoři mi ho na portálu pravniprostor.cz zveřejnili. V prvním ročníku studia jsme ještě s kamarádkami vyhrály fakultní kolo Římsko-právního moot courtu.

Co rozhodlo o tématu vašeho oceněného článku?

Snažila jsem se najít nějaké aktuální a zajímavé téma. Na LinkedInu jsem narazila na příspěvek amerického právníka o žalobě, kterou podali umělci na tvůrce umělé inteligence, protože se učila na jejich autorských dílech a na základě nich tvořila díla nová. V té chvíli jsem si řekla, že umělá inteligence a autorské právo je přesně to atraktivní téma, které hledám. Že volba byla správná, se mi potvrdilo při psaní. Bavilo mě a vůbec jsem se do něj nemusela nutit.

Dokázala byste laikům, neprávníkům, přiblížit obsah článku?

Umělá inteligence je již na takové úrovni, že tvoří díla srovnatelná s díly lidí. Píše básničky, kreslí obrazy nebo skládá hudbu. Článek se zabývá tím, zda jsou takové výtvory chráněné autorským právem a kdo je autorem. Dospěla jsem k závěru, že pokud je umělá inteligence používána pouze jako nástroj srovnatelný například s Photoshopem nebo textovým editorem, nebude určení autorského práva problematické. Pokud ale uživatel umělé inteligence nemůže předvídat, co ona vytvoří, je to právě umělá inteligence, kdo činí kreativní rozhodnutí a jejíž tvůrčí schopnosti se ve výsledném díle zrcadlí, nebude takové dílo předmětem autorského práva z důvodu absence fyzické osoby jako autora. Pokud dospějeme k závěru, že je to špatně, a budeme chtít tato díla chránit, bude potřeba vytvořit novou právní úpravu přiznávající autorství na základě fikce.

Zvítězila jste v silné konkurenci, kdy odborná porota rozhodovala mezi kvalitními, zajímavými a čtivými články na témata z rozličných oblastí práva. Co pro vás osobně úspěch v soutěži znamená?

Jsem ráda, že čas a práce, které jsem do psaní investovala, byly takto oceněny. Úspěch beru i jako motivaci k dalšímu psaní. Jsem také hrdá, že jsem tímto způsobem mohla reprezentovat svou fakultu.

Doporučila byste účast v podobných soutěžích vašim kolegům, studentům?

Rozhodně. Je to možnost, jak se zdokonalit v právním psaní a dozvědět se více o tématu, které vás zajímá. Rozsah článku je v této soutěži omezen na maximálně 5000 znaků. Naučí vás to psát stručně a srozumitelně a obsáhnout ty nejdůležitější myšlenky. Je to také dobrá rozcvička před psaním diplomové práce.

Výsledky X. ročníku soutěže Ukaž svou kreativitu
1. místo
Vendula MARXOVÁ, studentka 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého
Autorské právo k dílu vytvořenému za použití umělé inteligence

2. místo
Veronika STRATILOVÁ, studentka 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Všechny cesty vedou ke skutečné vůli

3. místo
Tomáš SUK, student 3. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Tohle video není investiční rada

Složení odborné poroty:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc., JUDr. Jitka Hlaváčková, JUDr. Ing. Petra Gříbková, Mgr. et Mgr. Michal Vávra a Mgr. et Mgr. Zuzana Cholastová

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)