Teologická fakulta nabízí nový kurz zájmového vzdělávání v psychosomatice

Repro: Žurnál UP
Pátek 5. leden 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Co ovlivňuje vznik a přetrvávání psychosomatických onemocnění, v čem spočívá psychická odolnost a jak je možné měřit míru úzkostnosti nebo vyhýbavosti ve vztazích? Odpovědi na tyto a další otázky nabídne další seminář z oblasti psychosomatiky, který pro zájemce z širší odborné veřejnosti připravil Institut sociálního zdraví CMTF (OUSHI). Uskuteční se v pátek a v sobotu 12. a 13. ledna a přihlášky mohou zájemci posílat do 9. ledna.

Dvoudenní seminář seznámí s hlavními faktory, které ovlivňují zvládání stresu a sociální chování a mohou významně ovlivnit vznik a průběh různých nemocí. Účastníci získají přehled o tom, která rizika spolupůsobí při vzniku a udržování některých, zejména psychosomatických onemocnění a které faktory jsou naopak ochranné. „Kurz zároveň nabídne informace o tom, jaké jsou v dospělosti využívány vztahové styly a jak ovlivňují způsob chování v nemoci. Součástí bude i praktický přehled metod pro jejich diagnostiku včetně měření míry úzkostnosti a zjišťování stresorů z dětství a v pozdějším životě,“ uvedla Natália Kaščáková, psychiatrička a psychoterapeutka s praxí v oblasti psychosomatiky, která účastníky jednotlivými tématy provede.

Program semináře, určeného zejména lékařům, psychologům, kněžím a dalším pomáhajícím profesím, zahrne také hlubší seznámení s některými využitelnými dotazníky a práci s nimi. „Pozornost bude také věnována tématu resilience, tedy psychické odolnosti, a dalším faktorům, které se podílejí na vzniku a udržování psychosomatických onemocnění. Vše bude doplněno o modelové příklady psychosomatických pacientů tak, aby se účastníci naučili posoudit a rozpoznat rizikové a ochranné faktory u jednotlivců,“ doplnila odborná pracovnice OUSHI Ivana Svobodová.

Natália Kaščáková z bratislavské odborné specializované ambulance Pro mente sana působí v oblasti vzdělávání psychoterapeutů v rámci Slovenské psychoterapeutické společnosti a Slovenského institutu pro vzdělávání v psychoterapii a je autorkou odborné publikace Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno-biologického hľadiska. Ve svém výzkumu v OUSHI se věnuje zkoumání souvislostí mezi vztahovou vazbou, traumatizací v dětství a v pozdějším životě, resiliencí a psychickým a somatickým zdravím.

Seminář, nazvaný „Psychosociální rizikové a ochranné faktory a resilience. Nástroje pro zjišťování vztahového stylu, stresorů v dětství a v dalším průběhu života“, se uskuteční v pátek 12. ledna od 17 do 20.15 hodin a o den později od 9 do 16.45 hodin v prostorách hlavní budovy CMTF UP v Univerzitní ulici 22. Zájemci se mohou přihlašovat prostřednictvím emailu, bližší informace jsou k dispozici také na stránkách fakulty.

Kurz je součástí vzdělávacího cyklu Psychosomatika – Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví. Jeho cílem je přinést hlubší orientaci odborníkům v oblasti psychosomatiky a nabídnout praktické metody a nástroje pro práci s psychosomatickými pacienty a klienty. Svým pojetím a zaměřením na širokou cílovou skupinu odborníků se řadí k ojedinělým projektům zájmového vzdělávání.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)