Univerzita Palackého otevře několik oborových novinek

Ilustrační foto: Milada Hronová
Pátek 13. leden 2017, 7:10 – Text: Milada Hronová

V akademickém roce 2017/2018 nabídne Univerzita Palackého v Olomouci (UP) svým uchazečům několik nových oborů. S novinkami přichází fakulta zdravotnických věd, filozofická, přírodovědecká i fakulta tělesné kultury. Posledně dvě jmenované nabídnou zájemcům nové varianty studia navazujících oborů v angličtině. Přihlášku je možné podat do konce února.

Každoročně nabízí osm fakult UP stovky studijních programů a možných oborových kombinací. Je možné studovat v prezenční, kombinované formě, jeden i více oborů zároveň, a to i mezi různými fakultami. Pro stávající maturanty i pro ty, kteří již absolvovali bakalářské studium, univerzita připravila několik novinek.

Televizní a rozhlasová studia

Filozofická fakulta nabízí nově Televizní a rozhlasová studia. Přijme 20 studentů, kteří by se v budoucnu mohli uplatnit mimo jiné jako dramaturgové, tiskoví mluvčí, redaktoři, producenti nebo distributoři, také jako nákupčí zahraničních pořadů či lokační manažeři. Mohou najít práci i v kinech a divadlech nebo ve státní správě – fondech podporujících kulturu. Podle Jakuba Kordy, vedoucího katedry divadelních a filmových studií, jde o obor, který v České republice nemá obdoby. Při přijímacích zkouškách bude rozhodovat především motivace uchazečů. „Film, divadlo i TV nejsou nijak ukotveny ve studijních plánech gymnázií i odborných středních škol. Jde nám tedy především o zapálené studenty, kteří dlouhodobě projevují hlubší zájem o audiovizuální kulturu či divadlo. Proto se vedle testu předpokladů ke studiu budeme soustředit především na pohovor, při kterém se zájemci promluvíme o jejich preferencích, filmech, seriálech či představeních z jimi sestaveného seznamu,“ řekl Jakub Korda, který je zároveň i garantem oboru. Zdůraznil přitom, že absolventi katedry měli i v předchozích letech už při studiu jedinečnou možnost získat řadu zkušeností na festivalech a organizacích, jakými jsou AFO, PAF, Divadelní Flora, Pastiche Filmz či UPair. „Po absolutoriu se s nimi pak často potkáváme v barrandovských ateliérech, v českých televizních či rozhlasových stanicích, v řadě divadel, ve Státním fondu kinematografie, píší scénáře televizních seriálů, figurují ve všech významnějších filmových festivalech,“ dodal. Katedra divadelních a filmových studií i letos nabídne svým uchazečům přípravný kurz.

Řízení vzdělávacích institucí

Zcela nově nabídne filozofická fakulta i bakalářský studijní obor Řízení vzdělávacích institucí. Jde o jednooborové bakalářské kombinované studium, jehož absolvent najde uplatnění na různých úrovních a pozicích řízení vzdělávacího systému, ve vzdělávacích institucích samých i v soukromé vzdělavatelské sféře. Ke studiu tohoto oboru přijme filozofická fakulta 30 uchazečů, jimž se v po absolutoriu nabídne i možnost pokračovat ve studiu, a to zejména v rámci navazujícího magisterského oboru Andragogika.

Zdravotnický záchranář

Svou nabídku studijních možností rozšiřuje i fakulta zdravotnických věd, která přijme 30 zájemců do nového bakalářského oboru Zdravotnický záchranář. Absolventi tohoto tříletého studia se uplatní na úsecích přednemocniční, neodkladné a anesteziologicko‑resuscitační péče i v akutním příjmu. Působit mohou u zdravotní záchranné služby, v urgentním přijmu i v týmech horské služby nebo jako důlní záchranáři. „Studentům chceme dát reálnou šanci vyzkoušet si teoretické znalosti už v průběhu studia v praktických cvičeních,“ zdůraznil garant oboru Pavel Dráč z ústavu ošetřovatelství a lékař Traumatologického oddělení FNO. Přijímací zkoušky, které obsáhnou dotazy z biologie člověka, výběr témat z přírodních a společenských věd, otázky zaměřené na obecné studijní předpoklady i test fyzické zdatnosti, se uskuteční v červnu.

UP rozšiřuje nabídku studia v angličtině

Pro zájemce, kteří již dosáhli na titul bakalář, otevírá nové obory i přírodovědecká fakulta. V akademickém roce 2017/2018 otevře pět různých variant navazujících magisterských oborů v angličtině. „Obory Foresight for Environment and Development, Plant Biology, Material Chemistry, Applied Mathematics a Nanotechnology jsou určeny pro zájemce ze zahraničí. Rozšíření naší nabídky anglických oborů souvisí se snahou o rozvoj internacionalizace fakulty,“ řekl Jiří Mazal, vedoucí studijního oddělení. Přihlášky na tyto obory je možné podávat do 30. dubna. Nová studia v angličtině nabízí i fakulta tělesné kultury. „Poprvé otevřeme dva navazující magisterské studijní obory v anglickém jazyce. Jde o placené obory Physical Activity and Active Living a Adapted Physical Activity, určené pro absolventy bakalářských oborů v oblasti tělesné výchovy a sportu a příbuzných oborů,“ řekl Svatopluk Horák, proděkan pro studijní záležitosti fakulty. Ke studiu těchto oborů se mohou hlásit jak zájemci z České republiky, tak ze zahraničí.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)