Vážené studentky a studenti, kolegyně a kolegové

Předseda AS UP Jiří Langer
Foto: Milada Hronová
Neděle 1. leden 2016, 7:28

Před námi je nový rok - a prozatím se nejeví být ničím zvlášť zajímavý nebo přelomový. Snad to tak nakonec i zůstane. Jsem totiž přesvědčen, že i přes nemálo stesků, jimiž se často obklopujeme, se nám nežije špatně.

I když musíme bojovat s řadou dílčích problémů, i když prožíváme období nelehká a v naší zemi nás řada věcí „znepokojuje“, přece stále žijeme ve výrazně šťastnější části světa. Podle objektivních dat naše univerzita v jednotlivých ukazatelích v porovnání s jinými vysokými školami kvalitativně roste, počet uchazečů ani studentů nekolísá, Univerzita Palackého patří k nejúspěšnějším v České republice, jednoduše se nám daří.

Do roku 2017 Vám proto přeji, abychom výše uvedené mohli na jeho konci zopakovat, případně si říct, že to bylo ještě lepší, než jsme čekali. V osobním životě každému z Vás přeji mnoho úspěchů a co nejméně starostí. Univerzitu Palackého čekají na jaře 2017 volby do akademického senátu – přeji jí proto konstruktivně složený senát a tomuto nově vzniklému senátu přeji, aby v podzimních volbách vybral toho nejlepšího kandidáta na rektora.

Jiří Langer

Předseda Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci

Zpět