Zpráva z konference mladých kanonistů

Závěrečný blok přednášek v aule CMTF moderoval vedoucí pořádající katedry Damián Němec (zcela vlevo).
Foto: Archiv konference
pondělí 27. listopad 2017, 10:43

V pátek dne 24. listopadu 2017 se uskutečnila v aule Cyrilometodějské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci mezinárodní konference s názvem „The 3rd Central European Young Canonists Forum“, kterou už po třetí zorganizovala katedra církevních dějin a církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Teologickou fakultou Uniwersytetu Śląskiego v Katovicích. Účastníky konference byli, jak již sám název napovídá, doktorandi a začínající vědečtí pracovníci z oblasti kanonického práva.

V letošním roce se konference aktivně účastnilo šestnáct mladých kanonistů z České republiky, Polska, Rakouska a Švýcarska, kteří se sešli, aby společně diskutovali nad aktuálními problémy z oboru kanonického práva, konfesního práva, teologie a historie, ale také proto, aby navázali nové profesní i přátelské vztahy a sdíleli vzájemně dosažené zkušenosti se svými kolegy z oblasti středoevropského prostoru. Jde zatím o rekordní počet zúčastněných s vlastním příspěvkem od roku 2015, kdy se konference s tímto zaměřením konala vůbec poprvé.

Jednacími jazyky konference byla čeština, polština, němčina, angličtina a italština. Přednášky byly rozděleny do čtyř tematických bloků. Témata příspěvků si přednášející zvolili libovolně, takže odpovídala oblasti vědeckého zájmu každého konkrétního badatele. Konference byla zahájena v 9 hodin dopoledne. Úvodní zdravici přednesl jménem děkana Cyrilometodějské teologické fakulty prof. Ing. Mgr. et Mgr. Petera  Tavela, Ph.D., proděkan Mgr. Vít Hušek, Th. D. Poté již následovaly příspěvky samotných účastníků. Doprovod a odborné vedení přednášejícím tvořili zkušení docenti a profesoři, kteří moderovali jednotlivé přednáškové bloky.

První blok přednášek moderoval Univ.- Prof. Dr. Wilhelm Rees (University of Innsbruck, Austria), následující pak doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D. (University in České Budějovice, Czech Republic). Třetí dopolední sérií přednášek provedl účastníky prof. UŚ Dr hab. Andrzej Pastwa (University of Silesia in Katowice, Poland). Po společném obědě následoval poslední panel přednášek, který moderoval hostitel konference Doc. Dr. hab. Damián Němec OP (Palacký University in Olomouc, Czech Republic).

Konference byla ukončena v 16. 30 hodin odpoledne s příslibem opětovného setkání v následujícím roce. Program i abstrakty příspěvků je možné nahlédnout na její webové stránce. Datum příští konference bylo stanoveno na 23. listopadu 2018.

Eva Zavadilová, doktorandka CMTF UP