18. Vejdovského olomoucký vědecký den

Na fotografii (zleva): doc. Sosna (Praha), MUDr. Vysloužilová (Brno), prof. Rehák (Lipsko), doc. Kolář (Brno), prof. Řehák (Olomouc), MUDr. Němec, prim. Ernest (oba Praha), doc. Studnička (Hradec Králové), MUDr. Šimičák, MUDr. Chrapek (oba Olomouc).
Foto: Vilém Grohman
Středa 5. duben 2017, 8:40

V sobotu 1. 4. 2017 se v prostorách PF UP uskutečnil 18. Vejdovského olomoucký vědecký den. Významného setkání předních českých sítnicových specialistů i ostatních oftalmologů se letos zúčastnilo 408 lékařů z Česka, Slovenka i Německa. Bylo předneseno 30 odborných sdělení a 7 kazuistik. U 9 z nich byli autory pracovníci Oční kliniky LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc. Setkání bylo rozděleno do čtyř bloků: venózní okluze sítnice (uzávěr žil odvádějících krev z oka), odchlípení sítnice, okluze sítnicové vény – interaktivní kazuistiky a diabetická retinopatie (postižení sítnice cukrovkou). 

První blok uvedl prof. Jiří Řehák (Olomouc) přednáškou na téma: Venózní okluze sítnice – současný stav a terapeutické limity“. V současnosti je základem léčby venózní okluze opakovaná injekce léčebné látky do sklivce, čímž lze dle závažnosti nálezu zlepšit vidění v horizontu 6 - 12 měsíců. Po 4 letech do zahájení léčby je ve skupině pacientů s uzávěrem větve sítnicové žíly 50 % pacientů minimálně 6 měsíců od poslední injekce, bez otoku centra sítnice a 80 % z nich má velmi dobrou zrakovou ostrost. Ze zbývajících 50 % má 80 % velmi dobrou zrakovou ostrost, ale potřebuje 3 injekce ročně a jejich prognóza je nejistá. Ve skupině pacientů s uzávěrem kmene sítnicové žíly má excelentní výsledek jen 44 %. Závěrem pan profesor konstatoval, že akutně vzniklý uzávěr sítnicové žíly umíme velmi dobře léčit. Pokud se však onemocnění stane chronickým, je léčba složitější a její výsledky mnohdy nejisté. Ve druhé přednášce se prof. Matúš Rehák (Lipsko) věnoval možnostem použití laseru v léčbě okluzí sítnicové žíly. V současnosti používáme laser jako druhou volbu léčby, jsou-li injekce do sklivce neúčinné. MUDr. Irena Šínová se ve svém sdělení zaměřila na využití širokoúhlé angiografie (zobrazení cév kontrastní látkou), kdy vidíme až téměř na okraj sítnice a můžeme identifikovat oblasti sítnice zcela nedokrvené, nebo prokrvené málo a naplánovat jejich ošeření laserem ke snížení nedokrvení sítnice. Právě tyto oblasti sítnice jsou zodpovědné za komplikace venózní okluze, včetně agresivního druhotného zeleného zákalu. V druhé polovině bloku jednotlivá pracoviště prezentovala svoje výsledky léčby venózních okluzí. 

Ve druhém bloku organizovaném MUDr. Oldřichem Chrapkem (Olomouc) jsme měli možnost získat informace o anatomických a funkčních výsledcích operací odchlípené sítnice. Odchlípení sítnice je akutní stav v očním lékařství, kdy by měla být operací ochlípená sítnice opět přiložena. Bez operace dojde k oslepnutí postiženého oka. Úspěšnost léčby závisí na závažnosti stavu. U nekomplikovaných odchlípení sítnice dosahujeme úspěšnosti 94,8 – 100 %. U starých a zjizvených nálezů úspěšnost operace klesá. 

Třetí blok, který byl věnován interaktivním kazuistikám, moderoval prof. Jiří Řehák. K více či méně zapeklitým případům se vyjadřovali přední odborníci. 

Ve čtvrtém bloku byla mimo jiné věnována pozornost léčbě diabetického makulárního edému (otok centra sítnice při cukrovce). V posledních letech se staly základní léčebnou metodou injekce do sklivce (depotní kortikoidy a anti-VEGF = dlouhodobě působící protizánětlivé látky a protilátky proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru). 

18. Vejdovského olomoucký vědecký den byl stejně jako předchozí ročníky příležitostí k výměně zkušeností a přínosem v našem profesním životě. 

Náš velký dík patří zejména Konferenčnímu servisu UP za příkladnou organizaci konference. 

Petr Mlčák, Oční klinika LF UP a FNOL

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)