AS UP vzal na vědomí Žádost o institucionální akreditaci

Foto: Gabriela Knýblová
čtvrtek 14. prosinec 2017, 7:22 – Text: Milada Hronová

Na svém posledním jednání v kalendářním roce 2017 vzal Akademický senát Univerzity Palackého na vědomí Žádost o institucionální akreditaci UP. K dokumentu, který senátorům předložil rektor UP Jaroslav Miller, se do 21. prosince ještě vyjádří Rada pro vnitřní hodnocení UP.  Poté ho UP, jako třetí vysoká škola v České republice, odešle k projednávání Národnímu akreditačnímu úřadu.

Univerzita Palackého definovala 22 oblastí vzdělávání, v nichž bude žádat o institucionální akreditaci. Žádost odešle 21. prosince. „Datum jsme stanovili symbolické, neboť s nadsázkou věřím, že po něm a po velmi intenzivním procesu připravování žádosti pro celou univerzitu, se bude sluneční den na Hané už jen prodlužovat a vše projasňovat.  Institucionální akreditace pro nás totiž znamená možnost se rozhodovat o studijních programech, díky ní posílíme globální konkurenceschopnost i podmínky pro internacionalizaci,“ řekl Vít Zouhar, prorektor UP.

I když v horizontu roku 2018 Univerzita Palackého žádnou převratnou změnu nechystá, podle Víta Zouhara přechod ze studijních oborů na programy, jisté změny přinese. „Ve studijních programech, které nejsou striktně definované regulačními úřady, garanti sami přicházejí s řadou změn. Pro UP je však nyní klíčové zajistit maximální kombinovatelnost učitelských a neučitelských studijních programů,“ dodal.

AS UP během jednání schválil také zhruba stostránkovou Zprávu o vnitřním hodnocení kvality UP, která Žádosti o institucionální akreditaci UP předcházela. Podle předsedy AS UP Jiřího Langera je tento dokument zároveň i povinnou součástí projednávání institucionální akreditace.

„Nutnost sebeevaluační zprávy přišla s novelou vysokoškolského zákona. Jedná se o zprávu o aktuálním stavu UP, která vznikla pod garancí Hany Marešové,“ řekl Jiří Langer k materiálu, do něhož přispěly všechny fakulty univerzity.

V programu jednání posledního AS UP v roce 2017 bylo také předjednání nového vnitřního mzdového předpisu. Tomuto dokumentu se vzhledem k řadě připomínek budou senátoři věnovat i na příštím jednání v únoru 2018. Senátoři poté schválili Jednací řád Vědecké rady CMTF UP, vzali na vědomí nový Etický kodex UP a hovořili mimo jiné o budoucnosti e-learningových systémů na UP. 

Rektor UP Jaroslav Miller před senátory poprvé hovořil o sedmičlenném prorektorském týmu, se kterým bude spolupracovat ve svém druhém funkčním období. Prorektorem pro studium a zároveň statutárním zástupcem rektora zůstane i po únoru 2018 Vít Zouhar, prorektorem pro vnější vztahy pak Petr Bilík. Prorektorem pro zahraničí se stane Martin Kudláček, prorektorkou pro kvalitu a strategii Hana Marešová. Prorektorkou pro vědu a výzkum zůstane Jitka Ulrichová, jejíž část agendy, zaměřenou na strategii a hodnocení vědy převezme Jaromír Fiurášek. Jeho úsek obsáhne i transfer technologií. Prorektorem pro organizaci a rozvoj bude Jiří Lach.