Kineziologická konference se přesunula do online prostředí

Profesor Jim Richards.
Foto: Martin Višňa
Středa 21. říjen 2020, 8:00 – Text: Martin Višňa

I přes současnou nelehkou dobu uspořádal Ústav klinické rehabilitace fakulty zdravotnických věd tradiční kineziologickou konferenci, ovšem netradičně na podzim a ve virtuálním prostoru. Své příspěvky přednesla dvacítka řečníků, hlavním hostem byl expert na biomechaniku Jim Richards z britské University of Central Lancashire.

„Do poslední chvíle jsme doufali v možnost osobních setkání a interakcí, které jsou technologicky nenahraditelné. Když se ale ukázalo, že je online podoba konference nevyhnutelná, rozhodli jsme se využít platformu aplikace Zoom, kterou jsme dopředu otestovali. Ukázalo se, že je poměrně snadné průběžně připojovat přednášející z různých koutů republiky, neřkuli světa, aby přednesli své příspěvky nebo se zúčastnili diskuze. Jako úskalí ale přednášející vnímali absenci bezprostředního vizuálního kontaktu s posluchači,“ uvedla organizátorka konference Barbora Kolářová.

Tématem konference byla kineziologie v návaznosti na rehabilitaci a fyzioterapii. Jednotlivé přednášky se týkaly recentních poznatků v neonatologické či traumatologické rehabilitaci, možností využití dynamických ortéz při poranění šlach nebo aktuálních trendů v možnostech neurorehabilitace. Účastníci mohli vyslechnout příspěvky nejen odborníků z fakulty zdravotnických věd, fakulty tělesné kultury, lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Olomouc, ale také například ze Sanatorií Klimkovice a své výsledky sdíleli také studenti.

Hlavním řečníkem byl světové uznávaný odborník v oblasti biomechaniky Jim Richards, který se zaměřuje především na hodnocení kvality pohybu. „Jeho úvodní přednáška byla hodně orientována na neurorehabilitační problematiku, která se poté prolínala celou konferencí. Fascinující jsou zejména jeho nové studie poukazující na charakter náboru motorických jednotek s ohledem na typ prováděného pohybu nebo svalovou únavu, tedy takový vhled do mikrosvěta pohybové kontroly,“ přiblížila odborná asistentka Ústavu klinické rehabilitace.

Online konference se zúčastnila zhruba stovka posluchačů, zejména z řad studentů fakulty zdravotnických věd. „Musím říci, že negativní ohlas jsem nezaznamenala. V současné situaci jsme zvolili nejlepší možný formát a jsme velmi rádi, že se nám podařilo konferenci uskutečnit. Děkujeme všem, kteří se na zdařilém průběhu podíleli, i všem, kteří naši konferenci podpořili,“ dodala Barbora Kolářová.

„Byla to historicky první mezinárodní odborná konference svého druhu na fakultě zdravotnických věd, kterou náš ústav pořádal. Vzhledem k pozitivním ohlasům z auditoria a akademického okolí lze konstatovat, že se letošní virtuální ročník povedl,“ uzavřel přednosta pořádajícího ústavu Petr Konečný.

Zpět