Konference mladých vědeckých pracovníků, letos s názvem Porta Omnia

Fotogalerie: Lukáš Blokša
Středa 5. duben 2023, 12:08

V pátek 24. března 2023 se uskutečnil desátý ročník konference mladých vědeckých pracovníků, tentokrát pod názvem Porta Omnia. Byl pořádán studenty doktorského studijního programu Speciální pedagogika ve spolupráci s akademickými pracovníky z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. 

Hlavním tématem konference byla multidisciplinarita a hledání společných cest ve speciální pedagogice v propojení s dalšími vědami o člověku. Konference tak nabízela příležitost k propojení či vytvoření nových projektů napříč obory a k navázání spolupráce mezi mladými i zkušenými vědeckými pracovníky z různých odvětví.

Konference byla zahájena performancí pod názvem ´Maska červené smrti´ v podání inkluzivního divadelního souboru ModroDiv. Po zdařilém vystoupení následovala podnětná diskuze u kulatého stolu s uznávanými odborníky k metodologickým tématům. Ke kulatému stolu usedli prof. Dušan Lužný, Dr. z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP, Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. z katedry psychologie, FF UP, PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. z Českého národního centra Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation, LF MU v Brně a doc. Jiří Kantor, Ph.D. z pořádajícího pracoviště. Během setkání byla otevřena témata týkající se příležitostí, potenciálu, ale také limitů na poli současné vědy a metodologie ve společenskovědních oborech. Došlo také na sdílení zkušeností a zajímavostí z osobního a profesního okénka našich vážených hostů. Účastníci konference se mohli nejen inspirovat, poučit, ale i pobavit nad humornými příběhy vědce z praxe při pilotáži či výzkumu v terénu.

Odpolední blok konference byl věnován mladým vědeckým pracovníkům a jejich příspěvkům. Ve třech paralelně probíhajících sekcích prezentovali nejen studenti doktorských studijních programů výstupy své dosavadní výzkumné činnosti v českém a anglickém jazyce. Dvacet osm aktivních příspěvků se pyšnilo svou rozmanitostí jak v tématu, tak svým výzkumným charakterem – mezi příspěvky se mimo jiné objevily zprávy z výzkumu, metodologické statě, kazuistiky, osvětově zaměřené příspěvky nebo teoretické rešerše. Sdílená témata vzbuzovala dotazy z publika, které často vedly k rozsáhlým diskuzím.

Vzhledem k různorodosti témat i disciplín, které se na konferenci otevřely, se dá konstatovat, že cíl konference – tedy hledání společných cest – byl naplněn.

Velké díky patří všem, kteří se na organizaci a průběhu konference podíleli, tedy dobrovolníkům z řad doktorandů a akademickým pracovníkům ÚSS, hostům kulatého stolu, divadelnímu souboru ModroDiv v čele s Mgr. Martinem Polínkem, Ph.D., aktivním i pasivním účastníkům konference, dobrovolníkům zajišťujícím chod šatny, technické zázemí i tlumočení do anglického jazyka a SOŠ a SOU služeb Velký Újezd za přípravu skvělého cateringu. Konferenci hodnotíme jako úspěšnou a příští rok se těšíme opět na viděnou.

Martina Haroková, Anna Strnadová, Monika Ptáčková, Veronika Vachalová, Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)