Krátké poohlédnutí za speciálněpedagogickými dny Univerzity Palackého

Fotogalerie: Lukáš Blokša
Úterý 19. duben 2022, 12:55

Ve dnech 29. a 30. března Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého pořádal IX. olomoucké speciálněpedagogické dny, ve kterých byly zahrnuty XXII. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a IX. konference mladých vědeckých pracovníků.

Koncepce speciálněpedagogických dní spojuje několik dílčích částí, v prvním dnu se jednalo o tradiční mezinárodní setkání osobností z oblasti speciálněpedagogické teorie i praxe.

Hlavním tématem konference se stalo pojetí, postavení a možnosti speciálního pedagoga v online světě. Zaměřili jsme se na různé formy pomáhání a podpory v online prostoru, odrazy lockdownu ve výzkumech (speciálněpedagogických, pedagogických, psychologických, sociologických atd.) a další problematiku s těmito tématy přímo či nepřímo související.

S odbornými přednáškami vystoupili uznávaní odborníci David Hampton, School of Counseling and Special Education, Klára Šeďová, Ústav pedagogických věd FF Masarykovy univerzity v Brně, Helena Kubátová a Miroslav Dopita z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF Univerzity Palackého, Michal Růžička z pořádajícího pracoviště.

Ve druhém konferenčním dnu se uskutečnila IX. konference mladých vědeckých pracovníků, v jejím úvodu proslovili přednášku Ladislav Zilcher a Zdeněk Svoboda z katedry speciální a sociální pedagogiky PdF  UJEP Ústí nad Labem. V navazujícím bloku se prezentovali studenti doktorských studijních programů s výstupy své dosavadní výzkumné činnosti. V posledním bloku prezentací vystoupili vybraní studenti pregraduálních oborů se speciální pedagogikou se svými kvalifikačními pracemi.

Cílem obou konferenčních dnů bylo propojení nových myšlenek a trendů se zkušenostmi jak akademických pracovníků, tak i odborných kapacit z praxe.

Konferenční programová mozaika byla rozmanitá a byla složena z více než padesáti přednášek, ústních sdělení, workshopů i divadelního představení Divadla Modrodiv ze Zlína. Konference se celkově zúčastnilo více než 160 posluchačů z řad akademické i odborné veřejnosti a studentů speciálněpedagogických oborů.

Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)