Moravská konference fetomaternální medicíny podeváté

Účastníci konference se sešli v aule právnické fakulty.
Foto: Štěpánka Bubeníková
středa 3. leden 2018, 10:12

Dne 10. listopadu 2017 se konal již 9. ročník Moravské konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. Pořádala ji Porodnicko-gynekologická klinika LF UP v Olomouci ve spolupráci s Ústavem porodní asistence FZV UP  v Olomouci a tematicky se zaměřovala na komplexní péči o těhotnou ženu a plod. Přednášeli odborníci z České republiky a ze Slovenska.

Program konference byl určen nejen pro lékaře z klinických a ambulantních pracovišť, ale i pro nelékařský zdravotnický personál a pro studentky oboru Porodní asistentka.  Zazněly novinky z oblasti péče o ženu s preeklampsií, růstovou restrikcí plodu, strategie managementu péče o ženu s předčasným porodem, dále novinky v léčbě jaterních onemocnění v těhotenství, o těhotenství a porodu pacientek s roztroušenou sklerózou, nejnovější genetická vyšetření v těhotenství.

Jedním ze stěžejních bodů konference byla diskuse o optimální incidenci císařských řezů z hlediska kvality porodnické péče, zejména otázka císařských řezů z neporodnické indikace a vaginální porod versus porod císařským řezem. Přední odborník z oblasti porodnictví prof. MUDr. Antonín Pařízek, Ph.D., vystoupil s příspěvkem o historicky prvním císařském řezu, který byl proveden v Praze roku 1337, při němž přežila matka i dítě.

Konference úspěšně navázala na minulé ročníky, o čemž svědčí vysoký počet registrovaných účastníků z řad lékařů, porodních asistentek a studentek porodní asistence.

Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D., Ústav porodní asistence FZV