Odborníci z Filozofické fakulty UP se věnují zásadním dovednostem pro profesní i pracovní uplatnitelnost

Projektové konsorcium při prvním pracovním setkání ve španělském Bilbau.
Foto: archiv projektu MEGASKILLS
Pátek 14. duben 2023, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Které měkké dovednosti jsou stěžejní pro to, aby byl člověk lépe uplatnitelný na trhu práce? A které z vybraných dovedností bude muset zájemce o práci nabídnout v následujících desetiletích? Právě tomuto tématu se začali věnovat vědci z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v rámci prestižního evropského projektu s pracovní zkratkou MEGASKILLS.

Filozofická fakulta UP se stala součástí sedmičlenného mezinárodního konsorcia partnerů a v rámci prestižního tříletého Horizon projektu, zaměřeného na rozvoj měkkých dovedností pro potřeby pracovního a  profesního prostředí 21. století, se začala věnovat analýze těchto dovedností.

„Projekt, jehož jsme se stali součástí, má několik fází. Naše práce je výchozím pracovním balíčkem, jehož výstupy poskytnou východiska pro kolegy v zahraničí. Ti se pak budou věnovat profilu kompetentního člověka z hlediska soft skills v rámci nadcházejícího století,“ uvedl za tým odborníků FF UP David Kosina z katedry ekonomických a manažerských studií. Právě vědci této katedry jsou pověřeni úvodní výzkumnou částí projektu, který reaguje na doporučení, výhledy a plány na úrovni Evropské komise publikované v červnu 2020. Mají zjistit, které měkké dovednosti jsou nejvýznamnější pro trvalou zaměstnavatelnost ve 21. století. Budou se věnovat i výběru dovedností, jež by měly být co nejvíc rozvíjeny tak, aby lidé byli zaměstnatelní i v následujícím období.  .

„Nacházíme se ve velmi zajímavé době. Spektrum měkkých dovedností, které se donedávna uplatňovaly v profesích a na trhu práce, proměnila v mnohém pandemie covidu-19. Po řadě doprovodných opatření se prostředí práce výrazně změnilo, zejména práce znalostní. Pracuje se v jiných režimech, mnohem více jsme se posunuli do virtuálního prostředí. Navíc do dění vstupuje i nejistota, kterou vyvolala bezpečnostní situace související s válkou na Ukrajině a měnící se vztahy mezi východem a západem. V posledních měsících pak rychlý rozvoj využívání umělé inteligence. To vše se odráží na určité změně priorit lidí, zaměstnanců i podnikatelů. Stávající motivace, proč lidé něco profesně dělají, se začínají proměňovat,“ doplnila Jaroslava Kubátová z téže katedry. Ve svých analýzách a rešerších odborníci chtějí vycházet ze stávajících výzkumů, strategií a evropských směrnic. Budou se zajímat nejen o to, co je obsaženo v dostupných souborech znalostí, ale i o zpětnou vazbu z terénu, tedy o to, co považují za podstatné odborníci z praxe.

„V naší části výzkumu oslovíme všechny dotčené strany a vybranými metodami se odborníků budeme ptát, co by doporučovali pro budoucí vývoj, kterými z měkkých dovedností by podle nich měli být lidé vybaveni, aby se co nejlépe dokázali profesně uplatnit. Dále se budeme zabývat nástroji, jež by měly identifikovat, posoudit, zda daný jedinec vybranými dovednostmi disponuje. Věnovat se budeme i metodám určeným k rozvíjení těchto dovedností. Zní to jednoduše, ale jednoduché to není. Zkusme si například definovat komunikaci. Přemýšlejme nad tím, co všechno tato schopnost znamená a do čeho všeho se může promítnout. Každý asi souhlasí, že je důležitá, ale když se bude potřeba zamyslet, jak tuto schopnost rozvíjet, zjistí se, kolik aspektů do ní vlastně spadá,“ vysvětlila Jaroslava Kubátová.

Projektové konsorcium se v následujících částech projektu bude věnovat přenosu zjištění na úroveň Evropské unie. Budou tvořit dokumenty, z nichž vyjde reprezentace EU při zadání dalšího rozvoje. Hlavním výstupem projektu má být nový model klíčových soft skills pro podnikání a zlepšení zaměstnanosti v různých sektorech. Projekt by měl i navrhnout inovativní metodiku pro výcvik a rozvoj měkkých dovedností s použitím komerčních videoher. Vědci by měli přijít i s jednotnou definicí pojmu soft skills, definicemi konkrétních soft skills, měli by identifikovat vztahy mezi jednotlivými kategoriemi, například právě pro přípravu videoher podporujících rozvoj měkkých dovedností.

Projekt MEthodology of Psycho-pedagogical, Big Data and Commercial Video GAmes procedures for the European SKILLS Agenda Implementation (MEGASKILLS) je řešen v rámci konsorcia partnerů, které vede Fundacion Tecnalia Research & Innovation (Tecnalia, Španělsko). Vedle Univerzity Palackého v Olomouci (ČR) se do něj zapojuje All Digital Aisbl (Belgie), Fundacion Iberoamericana del Conocimiento (Španělsko), Confederation Europeenne des Associations de Petites et Moyennes Entreprises (Belgie), Cegos Espana Learning & Development SA (Španělsko) a University of Warwick (Spojené království).

Soft skills? Kde a jak vznikly? V americké armádě si velitelé na konci 60. let minulého století všimli, že i přestože tamní jednotky disponovaly stejným vybavením a podmínkami, tak dosahovaly různých výsledků a prožívaly různou spokojenost se svou prací. Zjistilo se, že rozdíl určuje způsob vedení. Tehdy to bylo vůbec poprvé, kdy se začalo zkoumat, čím to vlastně je. Začaly se zkoumat konkrétní prvky v chování lídrů, které ovlivňují určitou spokojenost jednotek. Právě v té době se začal používat pojem soft skills

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)