Supervolební rok na Filozofické fakultě UP

Ilustrační foto: Gabriela Knýblová
Pondělí 9. leden 2017, 9:30

V letošním novém roce 2017 proběhnou troje důležité volby pro Filozofickou fakultu. Jednak proběhnou mezi 24. březnem a 7. dubnem volby do Akademického senátu Univerzity Palackého, kde každá fakulta má po třech zástupcích – 2 pedagogy a 1 studenta. Noví senátoři pak zastupují své jednotlivé fakulty v období od 28. května 2017 do 27. května 2020.

Zhruba o měsíc dříve by měly probíhat i volby Akademického senátu Filozofické fakulty. Funkční období současného senátu končí 16. dubna 2017, tzn. tři roky od prvního zasedání současného senátu. AS FF UP se skládá z 21 člena – 14 pedagogů a 7 studentů. Volby by měly probíhat statutárně alespoň měsíc před koncem funkčního období stávajícího senátu, to znamená v praxi na začátku března 2017. Nový senát FF bude mít funkční období od prvního zasedání v dubnu 2017 do dubna 2020.

Třetí důležité volby se pak budou konat na podzim roku v říjnu, kdy nový Akademický senát FF UP bude volit nového děkana nebo novou děkanku. Vzhledem k tomu, že současný děkan prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A., je teď v druhém funkčním období, nemůže již znovu na funkci kandidovat a jako děkan fakulty končí k 31. lednu 2018. Nový děkan bude mít funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022.

Ve snaze zlepšit zastoupení jednotlivých kateder v novém senátu a zvýšit volební účast, rozhodl se stávající senát k změně volebního systému. Nově bude umožněno či dokonce preferováno, aby oprávnění voliči (pedagogové s pracovním úvazkem na FF UP a studenti FF UP) volili elektronicky. Volby budou probíhat ve dvou etapách: v první etapě, která bude trvat jeden týden (čtvrtek-úterý), bude všem voličům umožněno, aby volili elektronicky. Kdo by takto neučinil, bude mu pak umožněno ještě ve středu po ukončení elektronické fáze voleb odevzdání hlasu v papírové podobě.

Další novinkou letošních voleb je fakt, že pedagogové a studenti budou volit odděleně. Pedagogové budou volit již jen pedagogickou kurii, a to 11 ze 14 pedagogů. Studenti budou logicky volit členy vlastní studentské kurie (7 studentů), ale navíc ještě 3 členy pedagogické kurie.

Třetí novinkou je možnost označit preferenci. Každý volič bude povinen označit alespoň jednu preferenci. Volič-pedagog pak může označit maximálně 11 preferencí, volič-student maximálně 7 preferencí u studentských kandidátů a 3 preference u pedagogických kandidátů. Preferenční hlas je pro váhu hlasů rozhodující. To znamená, že např. kandidát-student, který je preferován na prvním místě u voliče A, dostává od tohoto voliče váhu hlasu 7, ale pokud volič B dává témuž kandidátovi preferenci č. 4, získá tento kandidát od druhého voliče jen váhu hlasu 4. Konečný výsledek voleb bude vypočten ve spolupráci s CVT.

Přesné termíny navržení kandidátů do AS UP, AS FF UP a termíny voleb určí současný Akademický senát FF UP na svém nejbližším zasedání dne 25. ledna 2017.

Prof. Wilken Engelbrecht, předseda Akademického senátu FF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)