V CATRIN se sešli zástupci výzkumných týmů projektu TECHSCALE

Na projektu se podílí také pět fakult UP. Setkání se účastnili také děkan lékařské fakulty Milan Kolář (vlevo), projektová manažerka Marika Svrčková a proděkan fakulty zdravotnických věd Ondřej Holý.
Foto: Martina Šaradínová
Pondělí 18. březen 2024, 14:00 – Text: Martina Šaradínová

Představení dosavadních výsledků a hledání dalších styčných bodů pro mezioborovou spolupráci bylo cílem pracovního jednání projektu TECHSCALE, které se uskutečnilo ve čtvrtek v CATRIN za účasti zástupců vědeckých týmů z Univerzity Palackého. Kromě CATRIN, která projekt z operačního programu Jan Amos Komenský koordinuje, je do něj zapojeno pět fakult UP. Dalšími partnery jsou Univerzita Karlova a CEITEC-VUT.

„Máme za sebou několik měsíců řešení projektu, proto bylo potřeba, abychom si shrnuli dosavadní výsledky a na základě zjištěných poznatků si upřesnili další kroky ve společném výzkumu. Jsem velmi potěšen, že spolupráce se začíná rozbíhat a všechny strany hledají cesty, jak ji dále rozvíjet. Uvědomujeme si důležitost široké spolupráce v rámci univerzity. Víme, že máme unikátní možnost, jak dosáhnout výsledků a výstupů, které budou konkurenceschopné v mezinárodním prostředí,“ řekl fyzikální chemik Michal Otyepka z CATRIN, který projekt TECHSCALE vede.

Význam podobných setkání potvrdili i další účastníci. „Tyto schůzky považuji za velmi důležité, neboť jsou dobrým základem pro další spolupráci. V rámci mikrobiologického týmu z lékařské fakulty je naším úkolem v tomto projektu především testovat antimikrobiální aktivitu nově vyvinutých nanomateriálů a posoudit možnosti jejich uplatnění v medicíně. Problém medicíny spočívá v tom, že nemáme dostatek nových antibiotik a antibiotická rezistence neustále stoupá. V roce 2050 budou nejčastější příčinou úmrtí infekce vyvolané multirezistentními bakteriemi. Je to obrovský globální problém a jedním z cílů projektu TECHSCALE je přispět k jeho řešení,“ uvedl děkan Lékařské fakulty UP Milan Kolář, podle nějž již má tým za sebou první výsledky a odeslány byly také první publikace.

Cílem projektu je vyvinout nanomateriály a technologie, které přispějí k řešení dvou současných společenských výzev, tedy získávání a ukládání obnovitelné energie a zlepšení kvality života. Vedle odborníků na materiálový výzkum jsou v něm i zástupci společenských věd, kteří posoudí přijetí nových technologií ve společnosti a současně navrhnou i strategie pro boj s tzv. fake news, které by vnímání nových technologií mohly negativně ovlivnit.

„Dnešní setkání považuji za velmi užitečné, protože jsme si vzájemně představili to, co v jednotlivých částech projektu zkoumáme, a našli jsme další společná témata, kde můžete problémy analyzovat z různých perspektiv. Tedy z pohledu jak přírodních, tak sociálních a humanitních věd. Můžeme sdílet data a našli jsme i další témata pro společné články. V našem výzkumném balíčku jsme v současné době ve fázi sběru dat. Hledáme odpověď na to, jaké mají výzkumníci v oblasti technologií povědomí o rizicích, která plynout z toho, že někdo neúmyslně či záměrně výsledky jejich výzkumu dezinterpretuje směrem k veřejnosti. Obdobně jako jsme tomu byli svědky například v období pandemie covidu-19. V další etapě se chceme dostat i k odezvě ze strany veřejnosti na tzv. fake news,“ uvedl Jiří Lach z filozofické fakulty.

V projektu spolupracují za Univerzitu Palackého odborníci z lékařské, filozofické a právnické fakulty a také fakulty zdravotnických věd a cyrilometodějské teologické fakulty. Projekt získal podporu zhruba půl miliardy korun. Oficiálně odstartoval 1. července 2023 a potrvá do konce června 2028.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)