Zahraniční studenti se na teologické fakultě věnovali sociální pedagogice

Foto: Katedra křesťanské výchovy CMTF UP
Pátek 28. duben 2023, 10:00 – Text: Martin Višňa

Aktuálním tématům v sociální pedagogice a především významu osobního rozvoje v primární prevenci se na půdě Cyrilometodějské teologické fakulty UP věnovali studenti a vyučující z Německa, Polska a Slovenska. Týden nejen v Olomouci pro hosty ze zahraničí připravila katedra křesťanské výchovy díky podpoře z programu Erasmus+, na prezenční část ještě naváže červnové online setkání s prezentacemi splněných úkolů.

Během workshopů a exkurzí s olomouckými studenty a vyučujícími spolupracovala na aktivitách a sdílela své poznatky a zkušenosti dvacítka hostů z Evangelische Hochschule v německém Darmstadtu, Slezské univerzity v polských Katowicích a z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Všem účastníkům byl společný zájem o sociální pedagogiku, případně sociální práci či sociologii.

Prezenčnímu programu předcházelo virtuální setkání věnované představení Olomouce, Univerzity Palackého a studijního oboru Sociální pedagogika. Zároveň participanti dostali první úkol – vymyslet kreativní představení vlastní školy a města.

„Samotný program v Olomouci po úvodním seznamování zahrnoval především dva workshopy, během nichž účastníci spolupracovali ve skupinách. S kolegyní Gabrielou Šárníkovou se během prvního z nich zaměřili na práci s textem a její využití v osobnostním rozvoji dětí. Druhý, který jsem vedla já, se věnoval mediální výchově. Pracovali jsme se se souborem otázek, kterými se dá analyzovat jakékoliv mediální sdělení, což jsme si vyzkoušeli na různých typech výstupů včetně videí na sociálních sítích. Soustředili jsme se mimo jiné na to, co je cílem sdělení a jak ho interpretujeme,“ přiblížila jedna z organizátorek Milena Öbrink Hobzová.

Připravena byla i exkurze do Kroměříže, kde účastníci navštívili azylový dům pro matky s dětmi. Mohli tak porovnat úroveň sociální péče u nás s jejich domovinou, ve volnočasovém klubu na Arcibiskupském gymnáziu zase viděli, jak může sociální pedagog přímo ve škole fungovat jako forma podpory a prevence i pro volný čas. „Podívali jsme se také do církevní základní školy, která po vypuknutí války na Ukrajině přijala řadu ukrajinských dětí. Jejich integrace zajímala především studenty z Polska, kteří se věnují tématu migrace,“ uvedla Milena Öbrink Hobzová.

V červnu na prezenční program ještě naváže online setkání, na kterém dojde k propojení oblastí sociální a speciální pedagogiky. Jednotlivé skupiny by na něm totiž měly prezentovat nějaké prostředí ze svého okolí z pohledu vhodnosti či nevhodnosti pro lidi s postižením, buď jako příklad dobré praxe nebo jako návrh na zlepšení. Olomoučtí studenti pak svým zahraničním kolegům představí projekty Tichá linka a Kavárna Potmě.

Aktivity katedra křesťanské výchovy připravila, jako jedna z prvních na UP, v rámci nového typu mezinárodních mobilit Erasmus+, tzv. Blended Intensive Programmes – krátkodobých intenzivních programů, které kombinují fyzickou mobilitu s online vzděláváním a podporují mezinárodní a mezioborové kurzy a inovativní způsoby výuky.

„Velkým benefitem tohoto programu je zejména to, že se studenti zase po dlouhé době potkávají přes hranice, ztrácejí ostych komunikovat v angličtině a zjišťují, že by přece jen mohli zvládnout i klasický Erasmus pobyt. Co se týče spolupráce na úrovni škol, s vyučujícími jsme probírali možnosti zapojení do výzkumných projektů nebo přednášek našich témat na partnerských organizacích. Zároveň jsme se i dohodli, že se pokusíme připravit navazující programy tak, aby si každý z aktuálních partnerů vyzkoušel roli participanta i organizátora,“ zhodnotila vedoucí pořádající katedry Petra Potměšilová s tím, že CMTF jako hostitelka obstála – v evaluacích totiž účastníci mimo jiné chválili příjemné, až domácké prostředí.

„Velké poděkování patří našim studentům. Zapojili se do organizace, nebáli se toho a my jsme to mohly sledovat tak trochu zpovzdálí. Je pěkné vidět tolik mladých aktivních lidí. Stejně tak si zaslouží naše poděkování i Marie Sieberová z našeho zahraničního oddělení, která nám byla velkou administrativní oporou,“ shodly se organizátorky.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)