Komentář rektora k výročí okupace Československa

Rektor Jaroslav Miller.
Foto: Gabriela Knýblová
pondělí 20. srpen 2018, 16:10

Zítra proběhne 50 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, tragického okamžiku moderních dějin, jenž ze dne na den ukončil možná naivní víru milionů Čechoslováků v lepší budoucnost pro sebe i pro své děti. Pro několik generací se tento den stal milníkem jejich životů a už navždy si budou pamatovat, co bylo předtím a co potom. Znásilněná Olomouc se stala jedním z center okupační moci a Univerzita Palackého byla na dlouhá dvě desetiletí uvržena do stagnace a zmaru. Doba mrtvolného ticha, frustrace a beznaděje. Cítím povinnost složit hold našim kolegům a kolegyním vyhozeným z politických důvodů z univerzity a chci se jim ještě jednou omluvit za příkoří, kterého se jim dostalo. Mnozí z nich se 50letého výročí okupace nedožili. Žijeme v lepších dobách, ale upadneme-li do apatie, dějiny se v jiném kontextu a s jinými kulisami mohou opakovat. Važme si toho a nezůstaňme lhostejní ke svobodě a k úctě k ostatním.

Jaroslav Miller