Akademický senát pedagogické fakulty přijal rozpočet

Senátoři schválili rozpočet fakulty na rok 2018.
Foto: Milada Hronová
pátek 30. březen 2018, 7:54 – Text: Milada Hronová

Senátoři pedagogické fakulty schválili rozpočet a rozdělení finančních prostředků na rok 2018. Fakulta obdrží od státu víc než 152 milionů korun, což je o 21 milionů korun víc než loni.  

Návrh metodiky a dělení příspěvku a dotace na pedagogické fakultě předložila senátu děkanka Libuše Ludíková. „Navržený dokument vychází z podkladových materiálů ministerstva školství a také z dokumentu Dělení příspěvku a dotací na rok 2018, který schválil Akademický senát Univerzity Palackého. Naší povinností je sestavit vyrovnaný rozpočet. Ten je vytvořený na základě Metodiky k tvorbě rozpočtu na pedagogické fakultě pro rok 2018,“ řekla děkanka Libuše Ludíková.

Ekonomická komise senátu fakulty se s navrženým rozpočtem seznámila a podle její předsedkyně Andrey Hoffmannové odpovídá fakultní metodice. „Žádné usnesení jsme však nepřijali, a to proto, že ekonomická komise senátu byla ustanovena teprve nedávno. Na seznámení se se všemi souvislostmi tvorby rozpočtu jsme měli zhruba čtrnáct dnů,“ uvedla.  

Podle tajemníka fakulty Milana Tomáška letos poprvé od roku 2008 překročila fakulta výši rozpočtu na provoz. „Celková suma základní dotace činí víc než 152 milionů korun, což je o 21 milionů víc než v roce 2017. Snad se takový rozpočet stane i do budoucna jakýmsi trendem. Přesto apeluji na nás všechny, abychom vstupovali různými příspěvky do celostátního systému, podle něhož jsou finanční prostředky vysokým školám rozdělovány. Humanitní obory jsou v nastaveném systému v diskriminační pozici,“ řekl tajemník fakulty Milan Tomášek.  Po rozpravě přijal senát fakulty navržený dokument všemi hlasy přítomných senátorů.

Senátoři pedagogické fakulty přijali během jednání i Záměry nových studijních programů PdF UP na rok 2018. Schválili také návrh, aby se studentskou kandidátkou do Kolegia děkanky fakulty stala Tereza Houšková, studentka doktorského studijního programu Speciální pedagogika.

Děkanka Libuše Ludíková informovala akademický senát také o úspěšném jednání o institucionální akreditaci v oblasti Učitelství a potvrdila, že fakultu ještě čeká jedno setkání s komisaři, a to 11. dubna pro oblast Neučitelská pedagogika.