Akademický senát pedagogické fakulty zvolil Libuši Ludíkovou děkankou fakulty

Nadpoloviční většina senátorů pedagogické fakulty dala svůj hlas Libuši Ludíkové. Pokud návrh kandidáta na děkana rektor UP přijme, stane se děkankou PdF UP.
Fotogalerie: Milada Hronová
středa 8. listopad 2017, 15:44 – Text: Milada Hronová

S nadpoloviční většinou hlasů senátu se vítězkou děkanských voleb pedagogické fakulty dnes stala Libuše Ludíková. Dosavadní proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia a zároveň členka Ústavu speciálněpedagogických studií získala hned v prvním kole dvanáct hlasů. Čestmír Serafín, současný děkan fakulty, obdržel jeden senátorský hlas. Pro Petra Zemánka, člena katedry antropologie a zdravovědy, hlasovalo pět senátorů. Tři senátoři se volby zdrželi.

Návrh na jmenování děkankou fakulty doručí AS PdF UP rektorovi UP Jaroslavu Millerovi do 20. listopadu. Pokud ho rektor schválí, děkanského úřadu se Libuše Ludíková ujme 1. února 2018.

 „Velmi si vážím důvěry, kterou jsem obdržela. Slibuji, že se budu držet tezí a myšlenek, které jsem prezentovala před akademickou obcí fakulty. Věřím, že se nám ve spolupráci s akademickým senátem podaří fakultu i nadále rozvíjet,“ řekla Libuše Ludíková.

Stávající proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia a statutární zástupkyně děkana pedagogické fakulty má s děkanským úřadem již dřívější zkušenosti. Fakultu vedla před současným děkanem Čestmírem Serafínem dvě funkční období. Ve své prezentaci před akademickou obcí zdůrazňovala potřebu zvyšování kvality a širší míru spolupráce. Chce podporovat oborové didaktiky, vyšší míru zastoupení praxe, internacionalizaci, širší nabídku celoživotního vzdělávání a spolupráci s absolventy a jejich setkávání už po deseti letech.

„Ráda bych na fakultě vytvořila takové podmínky, díky kterým dosáhneme vyšší kvality. Současná doba je pro vysoké školství velmi složitá a je velmi potřebné, abychom spoluprací, komunikací a dohodou navzájem korigovali představy ku prospěchu jak fakulty, tak univerzity,“ uvedla Libuše Ludíková.

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Palackého se k volbě nového děkana sešel v plném počtu jedenadvaceti členů. Před tajnou volbou využili všichni tři kandidáti možnosti pětiminutového souhrnného projevu, v němž před senátory shrnuli své vize. Jejich pořadí vystoupení určil los.

Harmonogram voleb kandidáta na děkana pro funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022 přijal Akademický senát PdF UP v červnu. Písemné návrhy na kandidáty mohli akademici fakulty podávat do 22. září. Všechny návrhy postoupili senátoři 25. září zvláštní volební komisi AS PdF UP. Ta obdržela patnáct platných návrhů, z nichž pět patřilo Libuši Ludíkové, osm Čestmíru Serafínovi a dva Petru Zemánkovi.