Akademický senát schválil rozpočet

Foto: Vojtěch Duda
Čtvrtek 25. listopad 2021, 9:24 – Text: Milada Křížková Hronová

Akademický senát Univerzity Palackého schválil návrh Rozpočtu UP na rok 2021 v předloženém znění. Vzal na vědomí i návrh rektora UP Martina Procházky jmenovat kvestorkou Univerzity Palackého Petru Jungovou. 

Na předposledním jednání Akademického senátu UP stávajícího kalendářního roku padlo několik důležitých rozhodnutí, především pak bylo přijato usnesení o schválení rozpočtu UP na rok 2021. Svůj hlas navrženému rozpočtu dalo osmnáct senátorů, a to po vyjádření rektora, pověřené kvestorky i předsedkyně ekonomické komise AS UP. V této souvislosti senátoři požádali rektora UP, aby v návaznosti na usnesení AS UP o schválení návrhu rozpočtu UP na rok 2021 zajistil i následné vypořádání připomínek EK AS UP k návrhu rozpočtu UP na rok 2021 včetně doložení realizovaných přesunů.

„Chtěl bych Akademickému senátu UP poděkovat za přijetí rozpočtu. Tímto bych rád učinil tlustou čáru za uplynulým obdobím, které tvorbě letošního rozpočtu předcházelo. Budu dělat vše pro to, abychom se dalším kolizím už vyhnuli. Rozpočet na rok 2022 bude sestaven za zcela jiných podmínek. Čeká nás spousta další práce,“ řekl Martin Procházka, rektor UP. O přijatém návrhu rozpočtu na rok 2021 bude nyní jednat Správní rada UP. 

V návaznosti na komplikované letošní jednání o rozpočtu Univerzity Palackého AS UP vyzval rektora UP k nastavení takových procesů, aby metodika dělení příspěvku a dotací byla do budoucna předkládána k projednání AS UP vždy minimálně dva měsíce před začátkem fiskálního roku. Svým usnesením senátoři pak požádali rektora UP také o předložení návrhu procesu projednávání a schvalování rozpočtu UP, který zajistí výrazné snížení rizika pozdního schvalování rozpočtu UP.

Na jednání AS UP rektor představil svůj záměr jmenovat kvestorkou UP Petru Jungovou, která doposud vedla oddělení veřejných zakázek UP. Petra Jungová ve své řeči uvedla, že pozici kvestorky na Univerzitě Palackého vnímá jako výzvu a jedním z jejích cílů bude také posunout rektorát UP v očích akademické veřejnosti do pozice profesionálního pracoviště. AS UP vzal záměr rektora UP jmenovat kvestorkou Univerzity Palackého Petru Jungovou na vědomí. „Můj profesní život je spjatý s veřejným sektorem. Tým ekonomického oddělení považuji za naprosto excelentní a věřím, že vás přesvědčím o tom, že z výběrového řízení vyšel nejlepší kandidát,“ uvedla nová kvestorka.

Během listopadového jednání se senátoři Univerzity Palackého vrátili i k Ceně Jana Opletala. Za reprezentaci UP poděkovali Michalovi Nguyenovi, studentskému senátorovi, který uvedené prestižní ocenění udělované Studentskou komorou Rady vysokých škol obdržel v pražském Žofíně. Cena Jana Opletala je nejvyšším studentským oceněním v České republice, jež se uděluje za významný přínos akademické obci, hájení akademických práv a svobod, posílení studentských práv a svobod či za významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci. „Cena patří celé Univerzitě Palackého. Především proto, že naše univerzita je i přes všechny vady na kráse, které studenti často vidí, protože jsou kritičtí, mladí a radikální, ochotná jejich pohledy akceptovat a upravovat je a studentům naslouchat. Byl bych rád, aby tomu tak bylo i nadále. Opravdu si myslím, že zásluhu na tomto prestižním ocenění, které jsem obdržel, má sama Univerzita Palackého,“ uvedl Michal Nguyen na jednání AS UP. Psali jsme ZDE. V rámci studentské rubriky se na jednání AS UP pozitivně hovořilo také o reakci rektora UP na nedávné úvahy odstupující Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a s tím související další pracovní povinnosti pro studenty. Psali jsme ZDE. AS UP v související diskuzi znovu apeloval na dodržování všech pravidel, která souvisejí se stávající tíživou epidemickou situací. Přijatá usnesení i další informace a dokumenty najdete na webových stránkách AS UP ZDE.

Zpět