Arteca se zabývala přenosem poznatků z přírodovědné oblasti do uměleckohistorického výzkumu

Foto: archiv Arteca
Středa 6. listopad 2019, 9:26 – Text: Šárka Chovancová

Prohlubování mezioborové spolupráce v oblasti výzkumu, péče o kulturní dědictví a představení dosavadních výzkumných výsledků projektu bylo cílem třetího mezinárodního workshopu Arteca NAT-ART, který se uskutečnil v Uměleckém centru Univerzity Palackého. Mezi nejvýznamnější hosty patřily Anna Lluveras Tenorio z Università di Pisa, Simona Pannuzi z Instituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro a Marina Marcelli ze Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

„Letošní program byl zaměřen na prezentaci dosažených výsledků v rámci přírodovědné sekce projektu Arteca. Mezi jinými byly představeny pokroky v analýze rostlinných olejů využívaných v historické malbě, studie původu indiga nebo možnosti využití skenerů v oblasti virtuálního restaurování,“ uvedla Jana Michalčáková z katedry dějin umění FF UP, která výzkumný tým vede.

Velkým přínosem workshopu byla podle ní i účast zástupců zahraničních institucí. Pozvání přijaly Simona Pannuzi z Instituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro a Marina Marcelli ze Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, které účastníky worshopu seznámily s prvními výsledky testování nových průzkumných metod v lokalitě Sepolcreto v blízkosti Baziliky svatého Pavla v Římě, kde výzkum spadá do kompetencí právě dvou výše uvedených institucí. Nejnovější evropský výzkum z průzkumu organických pojiv v uměleckých dílech pak představila Anna Lluveras Tenorio z Università di Pisa, která se na tento výzkum specializuje.

„Projekt Arteca nám otevřel nové možnosti spolupráce s kolegy z filozofické fakulty i ze zahraničí. Tentokrát jsme se soustředili na to, jak se přírodovědec dívá na umělecké dílo. Vidí zajímavé problémy materiálové analýzy, hledá cesty, jak přispět k ochraně díla. Nejdůležitější ale je, že se snažíme s kolegy z filozofické fakulty i s našimi partnery z Říma dívat se na umělecké dílo společně. Když se naše pohledy protnou, dozvíme se nejvíc a to mě opravdu baví,“ řekl Karel Lemr z katedry analytické chemie.

Projekt Arteca, jehož partnery jsou Národní památkový ústav ČR a Muzeum umění Olomouc, spojuje do jednoho výzkumného týmu odborníky věnující se teoriím ochrany památek na katedře dějin umění FF UP s odborníky z fyzikálně-chemického výzkumu v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů, na katedře analytické chemie a ve Společné laboratoři optiky na přírodovědecké fakultě. „Workshop, ale především probíhající výzkumná práce se již v průběhu druhého roku řešení projektu staly součástí mezinárodního výzkumu. To je dokladem, že nastolená cesta materiálových studií uměleckých děl i objektů kulturního dědictví a přírodovědného výzkumu na naší univerzitě je správná, a naše výzkumy mají co říci nejen domácímu vědeckému prostředí,“ doplnila Jana Michalčáková.

Zpět